Disse barnehagene og skolene blir rammet om det blir streik på mandag

En rekke barnehager og skoler i Oslo og Akershus blir rammet om partene ikke blir enige i helga.

Barnehage
Foto: Dag Aasdalen / NRK

Dersom meklingen i helgen ikke fører fram, vil det fra mandag 26. mai være streik. Unio har i dag varslet Oslo kommune om det første streikeuttaket.

542 medlemmer vil bli tatt ut om det blir streik, 386 av dem i Utdanningsforbundet som rammer skoler og barnehager.

– Vi jobber for å komme til en løsning gjennom mekling og dermed unngå streik, men det betinger at Oslo kommune viser vilje til å komme oss i møte, sier forhandlingsleder Terje Vilno i Unio.

OSLO

Barnehager (Utdanningsforbundet):

Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser en eventuell streik vil få i hver enkelt barnehage.

– I barnehagene vil det få ulike konsekvenser ut fra hvor mange medlemmer vi har der. Mange blir nødt til å avvike barnehage som et pedagogisk tilbud, sier konfliktutvalgsleder i Unio Oslo, Hanne Brunvoll til NRK.

Dersom det blir streik vil streiken i første omgang kun ramme barnehagene i bydel Bjerke.

– Vi har valgt å konsentrere uttaket litt for å synliggjøre den viktige jobben barnehagelærerne har. Uttaket blir synligere enn om vi hadde spredd det, sier Brunvoll.

 • Akersvingen barnehage
 • Barnehagenes pedagogiske fagsenter
 • Bjerkedalen barnehage
 • Bredtvet barnehage
 • Brobekk barnehage
 • Linderud gård barnehage
 • Madamløkken barnehage
 • Midlertidige Kilden barnehage
 • Nye midlertidige Refstadsvingen barnehage
 • Orelia barnehage
 • Refstad barnehage
 • Rødberget naturbarnehage
 • Sandbakken barnehage
 • Sisiktoppen barnehage
 • Skrubbelund barnehage
 • Sletta barnehage
 • Tonsenjordet barnehage
 • Utforskeren barnehage – hus a
 • Utforskeren barnehage – hus b
 • Utforskeren barnehage – hus c
 • Økern barnehage
 • Årvoll barnehage

Skoler (Utdanningsforbundet)

Også Utdanningsetaten i Oslo kommune vil bli tatt ut dersom det blir streik.

– Grunnskolene vil mest sannsynlig bli nødt til å stenge. Det gjelder også videregående skoler, sier Brunvoll.

En streik vil ramme følgende Oslo-skoler:

 • Frydenberg skole
 • Hasle skole
 • Lambertseter videregående skole
 • Linderud skole
 • Refstad skole
 • Tonsenhagen skole
 • Årvoll skole
 • Årvoll skolefritidsordning

Dessuten vil skolehelsetjenesten på flere skoler bli rammet ved streik, gjennom medlemmer fra Norsk Sykepleierforbund.

Skolenes landsforbund varsler også streikeuttak på en rekke Oslo-skoler:
Frydenberg skole, Hasle skole, Linderud skole, Tonsenhagen skole og Årvoll skole.

Artikkelen fortsetter under videoen

Intervju med Nina Brodtkorb, pedagogisk leder i Brobekk barnehage på Refstad.

AKERSHUS

I Akershus er det kun Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune som rammes av en eventuell Unio-streik. Alle barnehagene i Skedsmo vil berøres dersom det blir streik.

– Tilsammen 1690 barn i kommunale barnehager, 2670 skolebarn og 820 elever på Lillestrøm videregående skole kan bli berørt av streik. Vi vet ikke ennå hvordan det vil berøre hver enkelt barnehage og skole, det vil vise seg først når en eventuell streik er et faktum, sier leder av beredskapsutvalget for Unio kommune i Skedsmo, Kristin Løver.

Barnehager

 • Stalsberg barnehage
 • Hagan barnehage
 • Sagelva barnehage
 • Tæruddalen barnehage
 • Vestvollen barnehage
 • Skole- og helsestasjonstjeneste
 • Uglebakken barnehage
 • Måsan barnehage
 • Strømmen kommunale barnehage
 • Asak kommunal barnehage
 • Breidablikk kommunale barnehage
 • Linbråten barnehage
 • Melby barnehage
 • Vardeåsen nærmiljøsenter avd. skole
 • Kjeller barnehage
 • Korshagen kommunale barnehage
 • Lillestrøm barnehage
 • Volla barnehage
 • Riisløkka barnehage

Skoler

 • Stalsberg skole
 • Volla skole
 • Kjellervolla skole
 • Sagdalen skole
 • Gjellerås skole
 • Vigernes skole
 • Lillestrøm videregående skole

I tillegg varsler Skolenes landsforbund om streik for sine medlemmer ved Kjellervolla skole, Sagdalen skole og Stalsberg skole.

Også Fagforbundet varsler at de vil ta ut medlemmer i flere Akershus kommuner:

 • Eidsvoll
 • Nes
 • Nesodden
 • Nittedal
 • Oppegård
 • Rælingen
 • Skedsmo

Fagforbundet sentralt har ikke oversikt over hvordan dette vil ramme barnehager og skoler i disse kommunene.