NRK Meny
Normal

Her har de færrest politifolk

Se hvordan politidekningen er i ditt distrikt.

Politi
Foto: / NRK

Tallet på årsverk i politi og påtalemyndigheten gikk
opp med 2 prosent fra 2007 til 2008, viser nye tall fra
Statistisk sentralbyrå.

Det blir flere politifolk

Av økningen på totalt 248 årsverk, ble det 52 nye årsverk i politiet fra 2007 til 2008, viser korrigerte tall fra SSB.

Tidligere viste den samme statistikken at antallet årsverk var gått ned. Dette skyldes at en avdeling i Oslopolitiet var falt ut av oversikten fra SSB.

Arne Jørgen Olafsen

Politisjef i Follo Arne Jørgen Olafsen har statistisk sett færrest politfolk i landet.

Foto: Stephan Reis / NRK

I alt var det 12.600 årsverk i politi- og påtalesektoren i 2008, og av disse utgjorde politistillingene 7.500 årsverk.

Dårligst dekning i Follo

Selv om det er en økning nasjonalt, er det store lokale variasjoner.

Mens Østfold hadde en økning på 8,3 prosent i antallet årsverk, opplevde Romerike politidistrikt en reduksjon på 8,4 prosent.

Øst-Finnmark politidistrikt har best politidekning i landet med 3,3 årsverk per 1.000 innbyggere. Oslo ligger nest høyest med en dekning på 2,6. Sunnmøre og Follo politidistrikt ligger lavest på oversikten med ett politiårsverk per 1.000 innbyggere.

Politidekning

Politidistrikt

Årsverk per 1000 innbygger

Oslo

 2,6

Østfold

1,4

Follo

1,0

Romerike

1,2

Hedmark

1,2

Gudbrandsdal

1,3

Vestoppland

1,2

Nordre Buskerud

1,4

Søndre Buskerud

1,3

Asker og Bærum

1,3

Vestfold

1,3

Telemark

1,6

Agder

1,4

Rogaland

1,2

Haugaland og Sunnhordaland

1,1

Hordaland

1,3

Sogn og Fjordane

1,1

Sunnmøre

1,0

Nordmøre og Romsdal

1,3

Sør-Trønderlag

1,2

Nord- Trønderlag

1,4

Helgeland

1,4

Salten

1,3

Midtre Hålogaland

1,3

Troms

1,5

Vestfinnmark

1,8

Østfinnmark

3,3