NRK Meny
Normal

Halve kulturhuset fortsatt ledig

Deichmanske hovedbibliotek og Stenersenmuseet er de eneste som er bestemt flyttet til Vestbanen. Nå intensiveres letingen etter leietakere.

Det nye hovedbiblioteket på Vestbanen
Foto: Statsbygg

18 år etter at siste tog forlot perrongen, er Vestbanetomta fremdeles parkeringsplass. Men nylig ble en viktig milepæl passert i ferden mot Oslo kommunes nye kulturpraktbygg. Etter langdryge forhandlinger har kommunen omsider kjøpt kulturdelen av Vestbanetomta av Statsbygg for 150 millioner kroner.

Arbeidet med å fylle huset med kultur kan dermed starte for alvor.

Vurderer alternativer

- Arktiekten ser nå på fem ulike mulighetsstudier for utvikling av Vestbanen - ulik sammensetning av kulturinstitusjoner - for å se hvordan kulturinstitusjoner kan spillle sammen, og hvordan vi kan komme til en konklusjon på hva slags type kulturinstitusjoner vi skal ha på Vestbanen, sier prosjektleder for Vestbane-utbyggingen, Espen Dag Rydland.

- Hva slags type institusjoner er det kommunen kan tenke seg inn her?

- Nå er det jo allerede fastslått at Deichman skal ha et nytt hovedbibliotek her, og at Stenersenmuseet skal inn. I tillegg vurderer vi blant annet kino, teater, et annet kunstmuseum og så videre. Det vi er opptatt av nå, er å få på plass de store, tunge kulturinstitusjonene først og så eventuelt fylle ut med mindre aktører, sier Rydland.

Ønsker seg plass

En liten aktør i denne sammenhengen er opplevelsessenteret for kommunikasjon og medier, som ytret ønske om plass på Vestbanen i Østlandssendingen i morges.

En stor og tung kulturinstitusjon som Munchmuseet har blitt vurdert, men det blir værende på Tøyen, har bystyret bestemt.

De sikre kortene, Deichmanske bibliotek og Stenersenmuseet, legger bare beslag på halve bygget. Rydland regner med å ha flere brikker på plass i løpet av få måneder, men vil ikke ut med mulige navn.

Opp til politikerne

- Målet vårt er at vi skal kunne legge frem et beslutningsgrunnlag for politikerne utpå høsten, og da vil det være disse mulighetsstudiene som også vil følges av kostnadsberegninger, sier Rydland.

- Har dere vært i kontakt med konkrete interessenter?

- Det er mange som er interessert i å lokalisere seg på Vestbanen, det er det ingen tvil om. Vi har blant annet hatt en sonderingsrunde blant aktuelle kinoselskaper, så interessen er der. Men det er selvfølgelig litt avhengig av hva det kommer til å koste.

Vil åpne om fem år

Det er ingen hemmelighet at kulturhuset på Vestbanen blir dyrt å bygge og dyrt å leie seg inn i.

Målet er byggestart sent i 2009, slik at nytt hovedbibliotek og Stenersenmuseum kan åpne i 2012/2013. Hvis bygningen ikke blir fylt opp i tide, er det mulig å bygge huset i flere etapper slik at ikke bibioteket og Stenersenmuseet blir ytterligere forsinket.

- Det er et av de alternativene vi ser på nå - hvordan en slik eventuell etappevis utbygging kunne finne sted, sier Rydland.