NRK Meny
Normal

Godthaab reddet

Godthaab i Bærum og Sjømennenes rehabiliteringssenter inngår en ny midlertidig kontrakt med Helse Øst, og er dermed reddet for en stund til.

Rehabiliteringssentreneskal fortsatt ta i mot pasienter fra sykehusene i helseregionen.

Avtalene som inngås skal gjelde for de tre første månedene neste år.

Helse Øst sa opp avtalene med de to institusjonene i fjor, og de har siden drevet på midlertidige avtaler.

Mens den nye avtalen løper skal  partene forhandle om en fireårig avtale for rehabiliteringsinstitusjonene, fra 1. april 2007 til 1. april 2009.