NRK Meny
Normal

Fylkesmannen vil at Oslo-regionen skal bli til ni storkommuner

Oslo bør bli større og Akershus-kommunene bør slås sammen til flere storkommuner, mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fylkesmannen om storkommuner i Osloregionen

STORKOMMUNER: Slik kan hovedstadsregionens kommunestruktur se ut i framtiden, dersom det blir som Fylkesmannen anbefaler. Det vil i så fall innebære at Oslo kommune blir større og at det blir færre, men større kommuner i Akershus.

Foto: NRK

Fylkesmannen anbefaler storkommuner for Øvre og Nedre Romerike, at Oslo bør bli én storkommune sammen med Nittedal og Nesodden og at resten av Follo-kommunene bør slå seg sammen til én kommune.

Det kom fram da fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland onsdag la fram sin rapport om kommunereformen.

Trenger mer samarbeid på tvers

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland begrunner anbefalingen om ni storkommuner i hovedstadsregionen på denne måten:

Valgerd Svarstad Haugland

Fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland mener at flere storkommuner er det beste for Oslo og Akershus.

Foto: Edin Babic / NRK

– Akershus er et pressområde og hvis vi skal ha gode forhold i framtida nødt til å tenke på en annen kommunestruktur enn den vi har i dag som ikke er bærekraftig. Vi må ha mer samarbeid på tvers og mer helhetlig samfunnsutvikling. Da trenger vi større kommuner for å gi innbyggerne gode tjenester, sier hun.

Oslo bør bli større

Nittedal og Nesodden bør derfor se på muligheten for å bli del av Oslo, mener fylkesmannen.

– Veldig mange av dem som bor der jobber i Oslo, og det er mye pendlertrafikk. Om de vil tilhøre Akershus eller slå seg sammen med Oslo må de bestemme selv. Men vi anbefaler at de bør snakke med Oslo. De to kommunene har gode tjenester, men de bør ha interkommunalt samarbeid for å gi disse tjenestene, og når de får store kommuner rundt seg så blir det verre for dem å klare seg alene, mener Svarstad Haugland.

Hilde Thorkildsen (Ap)

Mange av ordførerne i Akershus reagerer sterkt på Fylkesmannens forslag. Ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen (Ap) kaller forslaget for hårreisende.

Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) er sterkt opprørt over forslaget.

– Dette er helt meningsløst for Nittedals del, vi har utredet Hadeland, vi har utredet Nedre Romerike, Oslo har aldri vært en opsjon for Nittedal, det fikk vi en klar beskjed om i starten av prosessen. At Fylkesmannen nå velger å legge inn oss i Oslo som primærforslag er oppsiktsvekkende og hårreisende og en forakt for lokaldemokratiet, sier Thorkildsen.

Byrådsleder åpen for tanken om Stor-Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ikke blankt avvise forslaget til Fylkesmannen.

Byrådsleder Raymond Johansen

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) er åpen for en større Oslo-kommune, men mener innbyggerne i de aktuelle kommunene må få lov å velge selv.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vi er positive til å se på justeringer av kommunegrensene, det er lenge siden sist og det kan være behov for å se på det. Jeg skal være forsiktig med å uttale meg når det gjelder disse to kommunene, men vi må regne med en diskusjon rundt det. Jeg tror at et bredt flertall i bystyret er åpne for justeringer, både Høyre og Arbeiderpartiet.

Verken Nesodden, Nittedal eller Oppegård har ønsket å bli en del av en stor Oslo-kommune. Johansen ønsker ikke ha noen mening om hvem som skal slå seg sammen.

– Å starte en slik prosess mot innbyggernes vilje er ingen god start. Selv om vi vet at fleste som bor i Nittedal og Nesodden jobber i Oslo og ser på Oslo som sin naturlige by å være i, må befolkningen kunne bestemme mye av det selv, sier han.

Storkommune på Nedre Romerike

Nedre Romerike kart

Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum bør bli til én kommune, mener Fylkesmannen.

Foto: NRK

Nedre Romerike bør bli storkommune bestående av Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum, mener Fylkesmannen.

Ordfører i Rælingen, Øivind Sand (Ap), sier Fylkesmannen ikke har tatt hensyn til innbyggernes nei til storkommune i det hele tatt.

– Det må jeg ta til etterretning. Men jeg er jo ikke enig med fylkesmannen og jeg kommer til å stå på med de midlene jeg har for å sørge for at Rælingen fortsetter som egen kommune, sier Sand.

Fylkesmannens rapport skriver at Aurskog-Høland bør slås sammen med Østfold-kommunen Rømskog, slik de selv har vedtatt.

Storkommune også på Øvre Romerike

Øvre Romerike kart

På Øvre Romerike bør kommunene Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal slå seg sammen.

Foto: NRK

Fylkesmannen mener også at Øvre Romerike bør bli storkommune bestående av Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal.

Ordfører i Ullensaker, Tom Staahle (Frp) er overrasket over at anbefalingen sier noe annet enn det Fylkesmannen skriver i rapporten.

Tom Staahle

Tom Staahle, ordfører i Ullensaker (Frp) mener Fylkesmannens rapport er slett arbeid.

Foto: Edin Babic / NRK

– I sin rapport skriver de at den beste løsningen for Romerike er seks kommuner, mens man her sier at man skal slå sammen fire av kommunene på Øvre. Når man har muligheten til å gi et råd til Stortinget, så bør man jo tilrå det man faktisk mener er det beste alternativet. Når de sier at det er seks kommuner, så er det de bør rådgi også.

Ullensaker-ordføreren har ingen tro på at forslaget fra fylkesmannen går gjennom på Stortinget og mener at kommunereformen har spilt fallitt.

Storkommune i Follo

Follo kart

Oppegård, Ski, Ås, Frogn og Follo-delen av Enebakk bør danne ny storkommune, ifølge Fylkesmannen.

Foto: NRK

I tillegg anbefaler Fylkesmannen at Oppegård, Ski, Ås, Frogn og Follo-delen av Enebakk danner en ny storkommune.

Eidsvoll, Nes og Bærum kommune blir stående som egne kommuner.

Asker bør gjøre som de har vedtatt, slå seg sammen med Buskerud-kommunene Hurum og Røyken.

Det er Regjeringen som har gitt Fylkesmannen i Oslo og Akershus oppdraget for å vurdere om kommunestyrevedtakene oppfyller målet med kommunereformen.

Fylkesmannens sluttrapport og anbefaling sendes til Kommunal- og regionaldepartementet innen 1. oktober. Det er Stortinget som til slutt skal bestemme om det blir endringer i kommunestrukturen.