- Et rikt fugleliv er truet

Torvdriften som skal settes i gang i Nes og Ullensaker truer dyre- og plantelivet. Det mener Norsk Ornitologisk Forening.

Flakstadmåsan torvuttak

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening vil verne Flakstadmåsan.

Foto: Odd Rygh

Håkan Billing

Håkan Billing i Norsk Ornitologisk Forening.

Foto: privat

– Det er et veldig verdifullt område og det er et rikt fugleliv som er truet av ødeleggelse. Sier Håkan Billing i Norsk Ornitologisk Forening.

Det skal igjen bli torvdrift i det sjeldne torvområdet Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker. Ifølge Norsk Ornitologisk Forening er Flakstadmåsan den viktigste gjenværende torvmyren i lavlandet i Akershus. Her finner man et rikt fugleliv. Også truede fuglearter som hortulan. Billing er bekymret for fuglelivet.

– Mye vil forsvinne fordi når grøfter myren på den måten som er planlagt.

Sammen med Naturvernforbundet vil Norsk Ornitologisk Forening stoppe torvdriften og verne det sjeldne området. Men kommuene vil ha næringsvirksomhet fremfor vern.

– Vi er opptatt av at det skal legges til rette for næringsvirksomhet. Det er det som ligger til grunn for konsesjonssøknaden, sier Sverre Rimstad, faganvarlig for jordbruk i Nes kommune. De trekker ikke tilbake tillatelsen om å ta ut torv.

– Dette er nærmest katastrofe. Det er nesten ikke noe igjen. Vi må verne det lille vi har nå, sier Billing.

Saken er nå hos Fylkesmannen, men de har ikke rukket å se på den ennå.

Flakstadmåsan

Grøftingen har allerede begynt

Foto: Odd Rygh