Frykter 20 prosent dyrere trikkebilletter

Venstre frykter at enkeltbillettene i kollektivtrafikken kan bli opptil 20 prosent dyrere i Oslo og Akershus. Oslo Venstre vil at de to fylkene skal dekke prisøkningen.

Guri Melby

FRYKTER REISENDE BLIR SKREMT BORT: Guri Melby (V) tror ikke flere vil velge å reise miljøvennlig hvis kollektivprisene blir skrudd opp.

Foto: Olav Juven / NRK

– Venstre tror lave priser er viktig for å få flere til å reise kollektivt. Da er det et veldig dårlig signal å øke prisene, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Guri Melby.

2,7 milliarder fra passasjerene

Det var i Oslopakke 3-forliket i juni politikerne ble enige om at regningen for vei- og kollektivsatsingen i Oslo og Akershus måtte deles på flere enn bare bilistene gjennom bompenger.

2,7 milliarder kroner skal tas inn i form av økte kollektivpriser. Pengene øremerkes Fornebubanen, ny sentrumstunnel i Oslo og baneløsninger på Nedre Romerike.

Det betyr 150 millioner kroner ekstra fra kollektivbillettene årlig. Det er uklart når takstøkningen skjer neste år, og derfor er ekstrainntektene satt til 75 millioner kroner i 2017.

Hemmelige beregninger

Guri Melby mener at byrådet burde ha nullet ut prisøkningen neste år i Oslo-budsjettet. Derfor setter Venstre av 45 millioner kroner til å dekke Oslos andel i sitt alternative budsjett og håper Akershus fylkeskommune bidrar med de øvrige 30.

– Vi er redd prisene vil øke drastisk etter den nye Oslopakke 3 og etter byrådets budsjettforslag. Vi kan fort få en avvisningseffekt, sier hun.

Hvor mye prisene øker er ikke bestemt. Ruter har utredet takstøkningen i ulike varianter, men disse blir foreløpig holdt hemmelig.

Hva vet dere om hvor stor prisøkningen kan bli?

– Vi har ennå ikke fått noe klart svar hverken fra byrådet eller Ruter. Men flere har anslått at det er en fare for en prisøkning på ti-tjue prosent på enkeltbillettene, i hvert fall hvis man skal prøve å skjerme månedskort så langt det går.

– Jeg ønsker ikke å ta en sånn type sjanse, sier Guri Melby.

Oslo og Akershus legger til grunn at når Ruter skal fastsette nye billettpriser med dette påslaget, skal de som reiser ofte skjermes i så stor grad som mulig.

Revidert avtale om Oslopakke 3

Aksepterte takstøkning

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sier at saken viser at Venstre er bedre på kollektivsatsing i opposisjon enn i posisjon.

– Dette byrådet gir større økning i driftstilskuddet til Ruter neste år enn Venstre gjorde de fire årene de satt i byråd til sammen. Oslos innbyggere kommer til å få et veldig mye bedre kollektivtilbud neste år.

Lan Marie Berg

MÅTTE TÅLE TAKSTØKNING: Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sier at Oslopakke 2 dobler investeringstakten innen kollektivtrafikken de neste fire årene og at hennes parti til slutt godtok takstøkning. Her fra Oslopakke 3-presentasjonen i juni.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Men er det ikke en fare for at en takstøkning gjør at folk lar være å reise kollektivt?

– Miljøpartiet De Grønne ønsket ikke å gå inn for en takstøkning, men det er som en del av en større pakke der vi klarer å finansiere de store kollektivprosjektene som vi har ventet på i Oslo lenge, sier Berg.

Tause i Akershus

Hverken fylkesordfører Anette Solli (H) eller leder i samferdselsutvalget i Akershus, Solveig Schytz (V), vil si om det er aktuelt for Akershus å dekke takstøkningen så lenge de forhandler om fylkesbudsjettet.