Vil ta minst 70 prosent av regninga

Venstre vil programfeste minst 70 prosent fra staten til store kollektivprosjekter. Sentrumstunnelen kan ryke uten mer penger fra staten, frykter partiet.

Illustrasjon av hvordan Ruter ønsker seg t-banestasjonen på Bislett.

STASJON PÅ STADION: Bislett får stasjon på den nye metrotunnelen som Venstre vil at staten dekker minst 70 prosent av.

Foto: Ruter

50 eller 70 prosent? Inntil eller minst? Partiene er i full gang med å klekke ut valgløftene i stortingsvalgprogrammene, og i dag lanserer Venstre sitt første utkast.

– Vi sier at de store kollektivprosjektene må ha minst 70 prosent statlig finansiering, sier nestleder i programkomitéen og Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Guri Melby.

I forslaget til partiprogram er sentrumstunnel for T-banen i Oslo og bybanen i Bergen navngitte 70-prosentprosjekter.

– Disse prosjektene her er helt nødvendige for å få en mer miljøvennlig transportsektor og for at folk skal kunne reise mer miljøvennlig i fremtiden, sier Melby.

Håper å slippe dyrere billetter

Guri Melby

NØDVENDIG: Venstres Guri Melby mener det er helt nødvendig at staten tar en større del av regningen. Det vil sikre at prosjektene blir gjennomført, mener Melby.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

I Oslo-området er det også flere gode kandidater, mener politikeren. Hun trekker frem både Fornebubanen og Ahusbanen, eller baneløsning Nedre Romerike, som man har begynt å kalle det.

I Oslopakke 3-forliket fra juni er disse prosjektene ført opp med 50 prosent fra staten. Men for å få regnestykkene til å gå opp, er det lagt inn til sammen ti milliarder kroner i forventede bidrag fra private grunneiere og fra et planlagt prispåslag på kollektivbillettene.

Dessuten er kostnadsanslagene usikre. 70 prosent fra staten kan vise seg helt nødvendig, mener Guri Melby.

– Det sikrer at prosjektene blir gjennomført, og det kan også bidra til at vi kanskje slipper å øke kollektivprisene.

Ny metrotunnel linjekart

ANBEFALER NY TUNNEL I 2028: Planen er at den nye metrotunnelen skal bygges nord for dagens t-banetunnel, på strekningen Majorstuen - Bislett - Stortinget - Grünerløkka - Bryn.

Foto: KVU Oslo-Navet

Fra før har regjeringen sagt 50 prosent i regjeringserklæringen, og det er det som ligger til grunn for Oslopakke 3. Arbeiderpartiet har sagt inntil 70 prosent, mens Venstre og Guri Melby altså sier minst 70.

– Jeg håper at Oslo- og Akershus-politikere, i alle partiene, sørger for å få like forpliktende formuleringer som Venstre har i sitt første utkast, sier Melby.

Også Høyre høyner innsatsen

Nærbilde av Nikolai Astrup, blå bakgrunn

MÅ BIDRA: Høyres Nikolai Astrup er enig at staten må bidra. Han opplyser at partiet også ønsker at staten skal kunne finansiere mer enn 50 prosent, hvis det er nødvendig.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Høyre kommer Venstre i møte et stykke på vei.

– Vi er opptatt av at staten må bidra til at vi får bygget ut store kollektivprosjekter i og rundt de store byene. Det er helt avgjørende for å nå klimamålene og for å sørge for effektiv transport i byområdene, sier Nikolai Astrup, som er nestleder i Høyres programkomité og leder i Stortingets Transportkomité.

Også han har en nyhet å komme med.

– Regjeringen har jo allerede gått inn for 50 prosent statlig finansiering, som var et enormt løft da det ble lansert. Nå tar programkomiteen dette ett skritt videre og foreslår i programutkastet at det skal stå minst 50 prosent.

Det åpner for at man i prosjekter av særlig betydning, kan gå utover 50 prosent hvis det er nødvendig for å få realisert prosjektet, sier Astrup.