Skrinlegger eget sykkelveinett i Oslo

I dag skjer åtte prosent av hverdagsreiser i hovedstaden med sykkel. Nå vil byrådet øke tallet til 16 prosent innen ti år. Samtidig legges planene om ett eget sykkelveinett død.

Sykkelvei Oslo

PÅ SYKKELSETET: Deler av Maridalsveien/Uelandsgate i Oslo sentrum er tilrettelagt for syklister i dag. Oslos nye sykkelstrategi har som formål å øke andelen syklister på denne og andre strekninger.

Foto: Fredrik Buer / NRK

– Vi har satt oss ett ambisiøst mål, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby, om de 16 prosentene som nå skal opp på sykkelsetet.

Utrygghet, hullete sykkelveinett. Sykkelsatsningen i Oslo har vært gjenstand for debatt i en årrekke. Fredag vedtar byrådet i Oslo en ny sykkelstrategi.

Arbeidet med strategien startet ifjor. I den forbindelse er det gjort en stor kartlegging av reisevaner og holdninger. Dagens sykkelveinett er nøye vurdert, og den eksisterende sykkelstrategien er plukket fra hverandre.

Guri Melby

Som landets største by bør Oslo gå foran som et godt eksempel, sier Guri Melby (V).

Foto: Eirin Eikås / NRK

– Nå skal syklistene få en høyere prioritering enn det de har hatt frem til nå, sier Melby.

Hovedsykkelveinettet historie

Store deler av hovedsykkelveinettet har lav kapasitet, trafikksikkerhet og fremkommelighet. Og bare 40 prosent av befolkningen bor i dag i nærheten av det.

– Det er altfor lavt. Likevel handler det ikke bare om å bygge egen infrastruktur for sykkel, men også gi plass til sykkelen i de gatene som allerede er.

Det mener Melby at man gjøre ved å redusere fartsgrensen for biler, fjerne gateparkering og å bygge sykkelgater slik som man har gjort i Torggata i Oslo sentrum.

– Ideen om ett hovedsykkelveinett har stått litt i veien for annen type tilrettelegging for syklister. Derfor legger vi denne ideen død.

Syklistene føler seg utrygge

Holdningsundersøkelsen viser at befolkningen er misfornøyd med Oslo som sykkelby. Mange, særlig kvinner, barn og eldre opplever byen som utrygg å sykle i. To av tre syklister i Oslo er i dag menn.

Undersøkelsen viser også at manglende trygghet i trafikken er en av de største barrierene for å få flere til å sykle. Å bedre tryggheten nevnes derfor som det viktigste tiltaket for å få folk til å ta pedalene fatt.

Den nasjonale sykkelstrategien har som mål at sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst åtte prosent av alle reiser. I byer skal det være dobbelt så mange.

– Som landets største by bør Oslo gå foran med å ta i bruk løsninger som gjør dette mulig.

Lokale forskjeller

Det er store forskjeller mellom bydelene, både når det gjelder hvor mange som sykler i dag og forutsetningene for å lykkes med å gjøre bydelene bedre å sykle i.

I Bydel Grünerløkka er sykkelandelen 15 prosent. Frogner og St. Hanshaugen ligger ikke langt etter. I Alna, derimot, skjer kun én prosent av reisene på sykkel, og til tross for den sentrumsnære beliggenheten er sykkelandelen i Gamle Oslo kun fire prosent.

– Derfor må vi finne løsninger som er tilpasset de ulike bydelene, sier Melby til NRK.