Flere får gratis aktivitetsskole

Antall elever i Osloskolen som får gratis aktivitetsskole øker med 4.000 til 9.500. Det er rundt en tredel av elevene i 1. til 4. klasse, opplyser byrådet. Siden ordningen ble innført for førsteklassinger i fire bydeler i 2016, har den gradvis blitt utvidet til å gjelde flere årskull og flere bydeler, skriver NTB.