NRK Meny
Normal

Dømt for kakekasting

Borgarting lagmannsrett opprettholder dommen på 45 dagers fengsel mot kvinnen som kastet kake mot barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Solveig Horne fikk kake i hodet under Pride i Oslo

KAKE: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne fikk en kakebunn med barberskum på i ansiktet under Oslo Pride Parade i juni i år.

Foto: Erik Brandsborg / privat

I juli ble kvinnen dømt til 45 dagers fengsel av Oslo tingrett. Dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett der påtalemyndigheten tirsdag opprettholdt påstanden om 45 dagers fengsel.

Solveig Horne

REDD: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne sier hun ble skremt av hendelsen.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Det var 25. juni i år, da Horne gikk i folketoget under Oslo Pride Parade, at den snart 23 år gamle kvinnen løp inn i toget og presset kakebunnen inn i hodet på statsråden. Kvinnen ble raskt pågrepet av politiet.

Tingretten fastslo at de ikke var i tvil om at kvinnen visste at Horne er statsråd og at Horne ble angrepet fordi hun er statsråd. Retten mener det heller ikke er tvil om at kakekastingen voldte fare for at Horne ble hindret eller påvirket i sin virksomhet som statsråd.

Lagmannsretten har kommet frem til at anken forkastes, og slutter seg til tingrettens begrunnelse.

Møtte ikke i retten

Kvinnen var ikke til stede under ankebehandlingen. Dermed ble anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet avvist.

Benedict de Vibe forsvarte kvinnen i lagmannsretten. Han er ikke enig at de har kommet frem til riktig straff.

Advokat Benedict de Vibe sitter ved pulten på kontoret sitt.

UENIG: Advokat Benedict de Vibe var ikke enig i at klienten hans burde dømmes til fengsel i 45 dager. Han synes 30 dager er nok.

Foto: Caroline Drefvelin / NRK

– Jeg mener en fengselsstraff på 30 dager er mer korrekt, men jeg tror det at hun ikke møtte i retten gjorde saken vanskeligere når det gjelder straffeutmålingen, sier de Vibe.

Kvinnen er for tiden på reise, opplyser advokaten, som ikke har hatt kontakt med klienten på en stund. Politiet må nå få forkynt dommen for kvinnen, deretter har hun to uker på seg til å bestemme om hun skal anke avgjørelsen nok en gang.

– Det er neppe grunn til å tro at jeg vil anbefale det, sier de Vibe.

Kvinnen har allerede sittet varetektsfengslet i 30 dager. Benedict de Vibe tror ikke myndighetene vil kreve at kvinnen kommer tilbake for å sone de siste 15, siden kvinnen allerede er utvist fra Norge.

Må verne om politikeres frihet

Straffelovens paragraf 99 skal beskytte og ivareta helt grunnleggende verdier i et demokratisk samfunn.

I det ligger det at det er viktig at statsråder kan bevege seg fritt, være i kontakt med folk, delta åpent i den politiske debatt, og for øvrig utøve sin virksomhet i trygghet.

Lagmannsretten mener det er viktig å verne blant andre statsråders bevegelsesfrihet, og at man må gi et klart signal om at handlinger som truer kjerneverdier i vårt åpne, demokratiske samfunn ikke er akseptabelt.

Når noen bryter loven på denne måten, mener lagmannsretten at man bør dømmes til ubetinget fengselsstraff. De mener at fengsel i 45 dager ikke er en for streng reaksjon.