– Jeg er skuffet, men ikke overrasket

Broren til Vegard Bjerck, som ble drept i garasjeanlegget på Skøyen, unner ikke sin verste fiende å oppleve det han og familien har gått gjennom selv.

Atle Bjerck

TILBAKE: Atle Bjerck skuer opp mot leiligheten der hans bror bodde da det brutale knivdrapet skjedde. - Det var helt fryktelig da jeg skjønte hva som hadde skjedd, sier Atle.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Knut Lindboe

FORNØYD: Forsvarer Knut Lindboe, sier hans klient er lettet over å bli frifunnet.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Svein Holden

VURDERER ANKE: Statsadvokat Sven Holden holder muligheten åpen for at riksadvokaten vil anke.

Foto: Camilla Wernersen / NRK
– Jeg må innrømme at jeg er skuffet, men ikke overrasket, sier broren, Atle Bjerck, til NRK.no. Han er tydelig preget av stundens alvor.

For kort tid siden falt dommen som han og familien har ventet på i over tre år.

Mannen som stod på tiltalebenken for drapet på hans bror, Vegard Bjerck 18. desember 2008, har nettopp blitt frifunnet.

I dommen har retten blant annet lagt vekt på usikkerheten knyttet til det som skulle være påtalemyndighetens hovedbevis, fruktkniven, som påtalemyndigheten mente var drapsvåpenet.

– Ikke tilstrekkelig bevist

«Det er sannsynlighetsovervekt, dvs. litt mer enn 50 %, men ikke noe mer. I seg selv er dette ikke tilstrekkelig bevis for at kniven er drapsvåpenet og at tiltalte er skyldig».

Videre i dommen heter det:

«Ser man dette i sammenheng med de øvrige bevis i saken mener retten ikke det er ført tilstrekkelig bevis for at det er tiltalte som har drept Vegard Bjerck.»

– Det er høye krav til å finne noen skyldige, selv om det er sannsynlighetsoverveielser for at det er riktig gjerningsmann, kommenterer broren.

Bjerck legger til at det er «bedre at flere sannsynlige gjerningsmenn går fri enn at én uskyldig blir dømt.»

– Vi hadde et håp om frifinnelse

På tiltalebenken blir 45-åringen som i dag ble frikjent for drap, omfavnet av sin kone. Hun har stått ved hans side gjennom prøvelsene familien har måttet gjennomgå de siste to og et halvt åra.

– Det er jo klart han er kjempefornøyd, sier forsvarer Knut Lindboe til NRK.

– I en så alvorlig sak som denne hvor han risikerte 11 års fengsel, så kan han i dag gå ut av rettslokalet som en fri mann, utdyper forsvareren.

Ifølge Lindboe har tida siden klienten ble siktet, et halvt år etter drapet, vært en stor påkjenning, både for ham selv om familien.

– Det har vært en kjempebelastning. Vi hadde håp om at det ville gå denne veien ut fra bevisene, men vi var ikke sikre, legger forsvareren til.

Skal vurdere å anke

– Det er jo bare å konstatere at retten har vurdert bevisene annerledes. Nå skal vi se nærmere på rettens begrunnelse, og diskutere den med riksadvokaten, sier aktor Svein Holden.

Han holder muligheten for å anke dommen åpen, men sier han ikke har tatt noe standpunkt foreløpig.

– Det kom mye ny informasjon om bevisene underveis i rettssaken. Hvordan har dette påvirket saken?

Det er ikke noe tvil om at det skjedde endringer i bevisets stilling underveis, men vi mener at dette ikke stilte skyldspørsmålet annerledes, svarer Holden.

Han legger til at det «bare har vært til det gode» at saken har blitt bedre opplyst gjennom nye vurderinger og nye sakkyndige som har blitt innkalt for å løse usikkerhet og uenighet som rådet rundt bevisene.

Dømt for å ripe opp biler

Selv om 45-åringen hele tida har holdt fast ved at han var uskyldig i drap, har han innrømmet at han ved flere anledninger har ripet opp biler i garasjen der it-gründeren ble funnet drept.

Ifølge påtalemyndigheten skal motivet for drapet ha vært at 45-åringen drepte Bjerck i affekt da han tok ham på fersk gjerning i å ripe opp biler som stod feilparkert.

Ifølge retten kan dette ha vært et motiv, men de har likevel ikke funnet at dette har blitt bevist: «I tillegg kommer at ingen har sett tiltalte i garasjen, eller på vei til eller fra garasjen på tidspunktet for drapet», skriver tingrettens medlemmer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Atle Bjerck

ÅSTEDET: Atle Bjerck er tilbake på åstedet der broren ble drept for over tre år siden.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Til tross for at 45-åringen dømmes for skadeverket, vedtok retten at det likevel «ikke var riktig å fastsette noen straff» for biloppripingen.

De begrunner dette med at saken mot ham har blitt «svært gammel» og «har vært en betydelig belastning for tiltalte.»

Han får dermed kun en prøvetid på to år. Retten fant heller ikke grunnlag for å idømme mannen noen erstatnings- eller oppreisningskrav.

– Rart og helt fryktelig

Tilbake på åstedet, der broren ble drept for over tre år siden, vet ikke Atle Bjerck om han og de andre etterlatte ønsker en ankesak.

Han husker den skjebnesvangre, mørke torsdagen da han så sin egen bror ligge livløs på det våte sementgulvet.

– Det var rart og helt fryktelig. Det unner jeg ingen andre å oppleve, sier han stille.

Bjerck sier det har vært helt nødvendig og nyttig for ham personlig å følge rettssaken tett for å danne seg sin egen mening om hva som faktisk skjedde.

– Det aller viktigste er å få en klarhet i hva som skjedde, uavhengig av om noen dømmes.

– Jeg er veldig redd for at vi aldri får noen klare svar, men vi har forsonet oss med at dette er svaret vi får, konkluderer han.