500 ber om hjelp mot vold og tvangsgifte

500 unge frykter hvert år kjønnslemlestelse eller å måtte gifte seg mot sin vilje, og de ber Røde Kors om hjelp.

Tvangsgifte

Hver tredje som ber Røde Kors om hjelp har pakistansk bakgrunn, hver åttende er en gutt.

Foto: Aina Skogseid / NRK

I tillegg kommer de som oppsøker helsesøstre og andre organisasjoner.

Våren og sommeren er er den tiden da flest minoritetsungdom ber om hjelp mot tvangsekteskap og vold. Mange frykter at de kan bli giftet bort eller utsatt for overgrep hvis de blir med familien på ferie til hjemlandet.

– Mange unge som kontakter oss har det svært, svært vanskelig. Enkelte opplever stor grad av æresrelatert vold, frihetsberøvelse og et enormt psykisk press for at de skal gifte seg med en person de ikke vil gifte seg med, sier Anne Marte Stifjeld, prosjektleder for Røde Kors hjelpetelefon mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

– Mange er jo glade i familien sin

Anne Marte Stifjeld sier det er vanskelig å vite hvor stort problemet med kjønnslemlestelse er i Norge, men at mange av de henvendelsene Røde Kors får dreier seg om fare for kjønnslemlestelse i forbindelse med en feriereise til hjemlandet.


– Det er jo helt forferdelig for veldig mange av de unge er jo også glad i sin familie og de ønsker absolutt ikke denne løsningen.

Hver tredje som ber om hjelp har pakistansk bakgrunn. At pakistanere er en av de største innvandrergruppene i Norge er bare litt av forklaringen, sier Abu Bakr, talsmann for den pakistanske organisasjonen Minhaj.

– Mange av de som kom til Norge før ønsker at barna skal gifte seg med noen med pakistansk bakgrunn, og noen har kanskje allerede avtalt tidligere hvem som skal gifte seg.

– Folk med pakistansk bakgrunn har vært veldig lenge i Norge, ville det ikke være mer naturlig å følge norske skikker?

– Jo, men foreldrene kom til Norge i voksen alder, og de har skikkene med seg fra Pakistan, sier Abu Bakr.

Retten til å bestemme over eget liv


En familie kan føle seg vanæret av mange grunner. En ungdom skiller seg mot foreldrenes vilje, en homofil som nekter å gifte seg, en kvinne som rømmer fra en voldelig ektemann

– Dersom man kommer fra en familie som kommer fra en sterk æreskodeks, så er det enkelte som frykter livet sitt. De må skifte både navn og identitet og leve i frykt for at familien kan drepe dem, sier Anne Marte Stifjeld fra Røde Kors.

– Tvangsekteskap er et brudd på norsk lov og på menneskerettighetene, og også brudd på retten individet har til selv å kunne bestemme over eget liv.