Bekymret for økning av gonoré og syfilis

Tallet på gonoré- og syfilis-smittede i Norge har økt kraftig de siste ti årene. Helsemyndighetene er bekymret og mener at fastlegene må teste flere.

Tore Steen, smittevernoverlege.

Flere i risikogruppene må testes for de to kjønnssykdommene gonoré og syfilis, mener Tore Steen, smittevernoverlege i Oslo.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

De siste ti årene har det vært en betydelig økning i antallet tilfeller av gonoré og syfilis i hele landet.

I 2006 ble det registrert 236 tilfeller av gonoré i Norge, mens det i fjor ble registrert 852 gonoré-smittede. Det er over en tredobling av smittetilfeller i løp av denne tiårsperioden.

Bekymret for ubeskyttet risikosex

I år er det allerede til nå registrert 451 personer med denne kjønnssykdommen. Den kraftige økningen bekymrer de som jobber med gruppen menn som har sex med menn.

– Når det gjelder gonoré, så er nok noe av grunnen til økningen bedre diagnostikk, men vi mener at det også har vært en reell økning, sier Tore Steen, smittevernoverlege i Oslo.

– Det er først og fremst på grunn av risikosex mellom menn som har sex med menn. Det er klart det er bekymringsfylt, sier Steen.

Også antallet syfilis-smittede har doblet seg i løp av samme periode, fra 67 tilfeller i 2006 til 172 i fjor.

Mer testing hos fastlegen

Over halvparten av alle gonoré-tilfellene fra fjoråret er registrert i Oslo. Der var det 452 personer som ble smittet av sykdommen i fjor.

Steen tror det er viktig med et bredt og godt testtilbud for å få ned tallene på antall smittede.

Det er viktig å ha et godt testtilbud for denne gruppa, og hvis man kan gjøre testtilbudet enda bedre enn i dag, vil det hjelpe, sier Steen.

Helseetaten ønsker å diskutere om det kan bli mer testing hos fastlegene.

– Olafiaklinikken gjør en kjempejobb, men vi ser på om en i større grad kan involvere fastlegene i å teste. Det er noe vi ønsker å diskutere med fastlegene, sier Steen.

Rolf Angeltveit, leder i Helseutvalget tror ikke nødvendigvis det vil hjelpe å få flere fastleger til å kunne teste.

– Det å kunne teste seg hos fastlegen er gullstandarden, men utfordringen er at menn som har sex med menn ikke nødvendigvis er åpne overfor fastlegen sin om det.

Gir mulighet til å teste seg selv

– Vi har søkt om muligheten til å dele ut en testekit, hvor menn som har sex med menn kan teste seg selv, for så å sende inn til et laboratorium. Så anonymitet er viktig for denne gruppen, sier Angeltveit.

Helseutvalget har snakket med mange i miljøet, og de erfarer at de fleste er positive til å ta en test.

– De er utelukkende positive, så det handler ikke om vilje for å teste seg. Så lenge diskresjon og anonymitet er til stede, er det ikke noe i veien for at folk vil teste seg, sier Angeltveit.