NRK Meny
Normal

Avviser Ringeriksbane gjennom Nittedal

Forslaget om å legge Ringeriksbanen gjennom Nittedal i stedet for via Sandvika får lunken mottagelse i regjering og på Stortinget.

Ringeriksbanen

Ringeriksbanen skal gå via Sandvika, slår Samferdselsdepartementet fast.

Foto: Illustrasjon

Naturvernforbundet i spissen for en rekke miljøorganisasjoner mener at det er flere gode grunner til å legge Ringeriksbanen fra Grorud, nordover gjennom Nittedal og svinge vestover mot Jevnaker og Hønefoss omtrent ved Grua , den såkalte Nittedalsbanen.

  • Verdifulle våtmarksområder ved Tyrifjorden blir spart for inngrep.
  • Godstrafikken til Bergen blir fraktet direkte fra Alnabru og nordover uten å belaste Oslo S og Oslotunnelen.
  • Nittedalsbanen blir første del av en ny Gjøvikbane.

Men idéen blir blankt avvist av Samferdselsdepartementet, som har satt fullt trykk på planleggingen av Ringeriksbanen via Sandvika.

Statssekretær John-Ragnar Aarset

Statssektretær John-Ragnar Aarset (H) vil ikke ha omkamp om Ringeriksbanen.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Dette er en mulighet som har vært utredet flere ganger hver gang Ringeriksbanen har vært vurdert, sier statssekretær John-Ragnar Aarset (H).

Samme konklusjon

– En har alltid konkludert med at Ringeriksbanen bør gå mellom Hønefoss og Sandvika. Hvis vi skulle tatt opp igjen denne idéen nå, hadde det betydd at planleggingen av Ringeriksbanen hadde rykket veldig mange år tilbake tid, sier Aarset.

Han sier at det er langs traséen via Sandvika pendlergrunnlaget for Ringeriksbanen er best.

– Det er også områder i Bærum som kan bygges ut hvis vi får Ringeriksbanen, det som heter Avtjerna. Det er rett og slett her banen får flest passasjerer og kortest reisetid, konstaterer John-Ragnar Aarset.

Sverre Myrli

Sverre Myrli (Ap) vil ikke ha omkamp om Ringeriksbanen.

Foto: Arbeiderpartiet

Heller ikke medlem av Stortingets transportkomité fra Akershus, Sverre Myrli (Ap), er interessert i en omkamp.

Må komme i gang

– Nå må vi komme igang med Ringeriksbanen og ikke starte enda en utredning og bruke enda flere år på planlegging, sier Myrli.

Myrli sier at ny Gjøvikbane, eventuelt gjennom dalen i Nittedal, nødvendigvis ligger lenger fram i tid. Han deler imidlertid ikke Naturvernforbundets syn på at en utvikling av Gjøvikbanen står og faller på at Ringeriksbanen blir en del av strekningen.

– Hvis vi har litt vyer, kan vi også tenke oss en forlengelse av Gjøvikbanen til Lillehammer med ei ny Mjøsbru til Moelv, sier Sverre Myrli.

Bekymret for Oslotunnelen
Ola Elvestuen (V)

Ola Elvestuen (V) deler bekymringen for at Ringeriksbanen vil belaste Oslotunnelen enda mer.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Et snev av forståelse møter Naturvernforbundet hos Venstres nestleder Ola Elvestuen. Han deler bekymringen for at en Ringeriksbane via Sandvika vil legge ytterligere press på en allerede belastet Oslotunnel, men avventer den store Oslotunnel-utredningen før han uttaler seg kategorisk.

– Det avgjørende er hva slags tilbud og frekvens vi kan gi, og det henger nøye sammen med kapasiteten i tunnelen.

– Ellers ser ikke jeg på Ringeriksbanen og Nittedalsbanen som motsetninger. Nittedalsbanen er også et selvstendig poeng for å bedre tilbudet på Gjøvikbanen, sier Ola Elvestuen.

Glemmer ikke Gjøvikbanen

Også statssekretæren i Samferdselsdepartementet deler bekymringen for Gjøvikbanen.

– At det må gjøres noe med Gjøvikbanen gjennom Nittedal og videre, både på kort og lang sikt, det er det ingen tvil om, sier John-Ragnar Aarset.

Gjøvikbanen ved Movann

Politikerne forsikrer at Gjøvikbanen ikke blir glemt selv om det brukes milliarder på Ringeriksbanen.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix