Avviser anken etter krisesenterdrap

Bærumsmannen som er dømt for å ha drept sin kone utenfor et krisesenter i Drammen får ikke prøvd saken på nytt.

Rettssak etter knivdrapet utenfor Betzy krisesenter.
Foto: Idar E. Krogstad / NRK

Høyesteretts kjæremålsutvalg har avvist anken til 45-åringen, det betyr at dommen på 18 års forvaring blir stående.

- Fremstår som ren likvidering

Drapet framstår som en ren likvidering og er begått under særdeles skjerpende omstendigheter, het det i dommen fra lagmannsretten.

Mannen (45) stakk sin 39 år gamle kone med kniv flere ganger utenfor Betzy Krisesenter i oktober i fjor. Kona døde kort tid etter på sykehuset.

Dommen på 18 års forvaring, som mannen fikk i Borgarting lagmannsrett i oktober, blir dermed stående.

Knivstukket utenfor Betzy krisesenter
Foto: NRK