Ap krangler om eiendomsskatten

Oslo Arbeiderparti er splittet i synet på eiendomsskatt. Debatten går på om det er en vinnersak eller en tapersak.

Illustrasjonsfoto
Foto: Scanpix

Et knapt flertall i partiets programkomité går inn for å programfeste innføring av skatten, mens et mindretall vil fjerne eiendomsskatten fra valgprogrammet.

Komitemedlem Knut Roger Andersen mener den "upopulære" skatten kan ødelegge partiets sjanser i kommunevalget.

- En tapersak

- Høyresida i Oslo sitter nå bare å venter på at vi skal gå inn for eiendomsskatt sånn at de har noe å ta oss på.

Andersen sier man kan mene mye om hvorvidt Arbeiderpartiet tapte kommunevalget i 2004 på eiendomsskatten, men han sier at ut fra ettervalgsundersøkelser er det mye som tyder på at eiendomsskatten ikke var noen vinnersak. 

Men det er altså uenighet innad i partiet. 

Flertallet i Oslo Arbeiderpartis programkomite, 7 av 12 medlemmer, anbefaler representantskapet å ha med eiendomskatten i årets valgprogram.

 

- En ærlig sak

 

AUF-leder i Oslo Eirik Thommessen går derimot helhjertet inn for eiendomskatt. Han har ingen problemer med å bruke pengene man vil få inn på en eiendomsskatt.

- De kan for eksempel gå til å bedre kollektivtilbudet, få opp ungdomshus, ungdomsklubber, sosial boligbygging, flere kommunale boliger, sette ned husleia på kommunale boliger. Kort sagt gjøre det lettere for folk å etablere seg og bo i Oslo, sier Thommessen.

- Det er en ærlig sak å fortelle hvor man ønsker å få inn penger til alle de andre valgkampløftene, i motsetning til andre partier som bare vil gi og gi men ikke si hvor pengene kommer fra.

Gerhardsen i mindretall

Det er forøvrig verdt å merke seg at Rune Gerharsen som leder programkomiteen og som skal fronte Arbeidepartiets valgkamp i Oslo - hørte til mindretallet som vil sløyfe skatten. 

Østlandssendingen lyktes ikke å få noen kommentar fra Gerhardsen i går.

Og den 3. mars skal representantskapet i oslo Ap avgjøre om eiendomskatten blir med i valgprogrammet eller ikke.