"Lille-Røkke" anker dom på ett år og ti måneder

Oslo tingrett har dømt tidligere drosjesjåfør Mohammed Aslam til ett år og ti måneders fengsel for grovt skattesvik og grovt bedrageri. Aslam anker dommen.

Rettsaken mot Lille-Røkke

Forsvarer Torkjell Solbø (t.h.) og dommer Stian Bones (t.v.) i det rettssaken mot den bedrageridømte drosjeeieren Mohammed Aslam startet i Oslo Tingrett 3. januar.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Oslo politidistrikt er fornøyd med skyldavgjørelsen og straffutmålingen. Vi avventer nå domfeltes vurdering av anke, står det i en pressemelding fra Oslo politidistrikt.

Mohammed Aslams forsvarer, Torkjell Solbø, har vært og snakket med klienten i Kongsvinger fengsel, og de har bestemt seg for å anke dommen.

– Aslam er svært godt fornøyd med dommen når det gjelder skyldspørsmålet, men har valgt å anke straffeutmålingen, sier Solbø til NRK.

– Frikjent for to av fire tiltaleposter

Aslam, som også er kjent som «Lille-Røkke», har vært tiltalt for omfattende skattesvik og momsunndragelse. Han har også vært tiltalt for bedrageri, men det har han ikke erkjent straffskyld for.

Torkjell Solbø

'Lille-Røkkes' forsvarer Torkjell Solbø sier de mener straffeutmålingen er for streng.

Foto: Falch, Knut / NTB scanpix

I dommen som kom tirsdag er Aslam dømt for de forholdene han selv har erklart straffskyld for; manglende skattetrekk på 21 millioner kroner og for å ha betalt for lite moms.

– Dommen er helt i tråd med hans egen skylderkjennelse, han er frikjent for to av fire tiltaleposter og er meget fornøyd med det. Men vi mener tingretten har utmålt en for streng straff, forteller forsvarer Solbø.

– Vi mener en rimelig dom er på mellom ett år og ett år og tre måneder, og det er derfor vi anker.

Har straffeforfulgt over 300 personer

Dommen på ett år og ti måneders fengsel er det samme som aktor la ned påstand om for en måned siden.

Politiadvokat Ragnvald Brekke sier politiet i første rekke er fornøyde med at de har fått straffeforfulgt ham.

– Han hadde jo tilhold i Pakistan i noen år før vi klarte å få ham tilbakeført til Norge. Når vi først har fått ham over hit er vi fornøyde med at retten har fulgt oss på skyldspørsmålet og i hovedsak i straffeutmålingen, sier Brekke.

– Det at han nå velger å anke må vi bare ta til etteretning.

Saken til Aslam er en del av en stor aksjon hvor politiet har straffeforfulgt over 300 personer.

– Aslam sin sak har nok vært den mest tidkrevende av dem alle. Den har strukket seg over seks år og han har fått dom i to omganger, først i 2008 og så nå. I mellomtiden har han vært i Pakistan og gjemt seg der, sier Brekke.

Kjørte svart for 100 millioner kroner

Mohammed Aslam er tidligere dømt for å ha kjørt drosje svart for nærmere 100 millioner kroner, og soner nå en dom på to år i Kongsvinger fengsel.

Tilnavnet "Lille-Røkke" fikk han i Oslos drosjemiljø fordi han alltid hadde store summer kontanter i lommen da han opererte sin drosjevirksomhet i byen frem til høsten 2007.

Det er nå opp til Borgarting Lagmanssrett å vurdere om Mohammed Aslam skal få ny ankebehandling.