NRK Meny
Normal

"Bjørvikamuren" på høring

Baksiden av Bjørvika, en rekke hus på opptil 22 etasjer, ble i dag lagt ut på høring. Plan- og bygningsetaten er forberedt på protester.

Eksempel på utforming
Foto: Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten / NRK

67 meter høye blokker er det Plan- og bygningsetaten ønsker i Bjørvika.

I dag la de frem planene for området langs sjøen øst for operaen. Beboere i området mener høyhusbebyggelsen vil danne en mur mellom sjøen og byen.

Tidligere har bystyret vedtatt at makshøyden i området skal være 16 etasjer, mens enkelte bygg skulle få strekke seg til 22 etasjer.

Men for å unngå at blokkene oppleves som en mur, åpner reguleringsplanen for at man kan bygge smalere og høyere enn det som tidligere er vedtatt.

Fra Schweigaards gate mot fjorden
Foto: Tegning: Plan- og bygningsetaten

Spesielle bygg

De høyeste bygningene vil bli som de to tårnene som allerede er under oppføring - og vil strekke seg bort mot vannspeilet i Middelalderparken.

Spesielle bygningsformer, varierte fasader og mange smug skal skape åpenhet gjennom kvartalene.

Plan- og bygningsetaten skriver at de vektlegger samspillet mellom byggevolum, høyder og formingsregler gjennom høringen, siden mange har fryktet at prosjektet skulle utgjøre en mur mot den bakenforliggende byen.

Det kan være aktuelt å øke åpenheten ytterligere etter høringsperioden.

For å sikre Bispevika som en levende bydel, skal et bredt spekter av formål tillates: bolig, forretning, kontor, hotell, bevertning, kultur, undervisning, idrett og garasjeanlegg. Minimum 20 prosent av bygningsarealene skal fylles av boliger.

Illustrasjon Stasjonsalmenningen
Foto: Plan- og bygningsetaten / NRK

En ny møteplass

Stasjonsallmenningen som strekker seg drøye 200 meter fra Bispevika opp til Sporgata skal bli et nytt byrom i Oslo.

I reguleringsplanet legges det opp til at området skal få en miks av forretning, kontor, bolig, kultur og bevertning.

Det skal tilrettelegges for at aktivitetene inne i bebyggelsen skal kunne trekkes ut i allmenningen og skape liv i byrommet. Det er også avsatt arealer for torghandel, lek og generelt opphold uten kjøpeplikt.

Almenningen er en langstrakt kile som åpner seg ut mot fjorden. Arkitektene bak forslaget har jobbet spesielt med å utarbeide et byrom som sikrer tilgjengelighet for alle.

Plan- og bygningsetaten tror at byrommene i Bjørvika blir en glede for både osloborgere og besøkende i mange år framover.

Prinsippskisse av høyhusbebyggelsen
Foto: Plan- og bygningsetaten