Hopp til innhold

Her er havna som skal gjøre det tryggere på sjøen

Når ulykker skjer på fjorden, skal Oslo stå bedre rustet. Planene for ny, felles beredskaphavn er klare.

Illustrasjon av ny beredskapshavn på Kongshavn Nord

Slik er den nye felles beredskapshavna på Kongshavn tenkt.

Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Skipsforlis og kollisjoner. Branner og oljesøl. Jakt på råkjørere, kriminelle og smuglere i båt.

Mangt kan hende på sjøen som krever felles innsats fra nødetater og andre.

– Oslo har behov for å styrke beredskapen på fjorden, sier beredskapssjef i Oslo, Ann Kristin Brunborg.

Derfor skal troppene samles i en felles havn.

– Da står vi bedre rustet når noe inntreffer, sier Brunborg.

Kongshavn Nord

I dag ble planene for den nye beredskapshavna lagt fram. Den skal ligge på Kongshavn Nord ved utløpet av Alnaelva.

Utløp Alnaelva

Den nye beredskapshavna er planlagt på Kongshavn Nord, til høyre for Alnaelvas utløp.

Foto: Søhus/HAV Eiendom

Den nye havna skal danne en glidende overgang mellom den nye byen i Bjørvika og på Sørenga og mer tradisjonell havnedrift.

Nødetatene mener at en felles havn gjør Oslo tryggere.

Politiet har behov for en god lokalisering av tjenestene våre på sjøen, sier leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, Martin Strand.

En samlokalisering vil kunne gi positive effekter for beredskapen, sier han.

Martin Strand, Oslo Politidistrikt

Leder for felles operativ tjeneste i Oslo-politiet, Martin Strand.

Foto: Politiet

Spredt mange steder

Oslo Havn har ledet arbeidet, der både nødetatene og andre instanser har deltatt:

  • Politiets sjøtjeneste
  • Beredskapstroppen
  • Brann- og redningsetaten
  • Politiets sikkerhetstjeneste
  • Bymiljøetaten
  • Oslo Havn

Også Statsfovalteren, Vann- og Avløpsetaten, Tolletaten og taubåtene er tiltenkt kaiplasser i det nye anlegget.

I dag er de ulike aktørene spredt en rekke steder på havna. I tillegg har Bymiljøetaten to arbeidsstasjoner på Hovedøya, som ikke engang er landfast.

Frigjør areal

Tanken er derfor at en samling også vil frigjøre nye områder på øyene og mer areal til byliv på kaia.

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen sier at ingen andre steder i havna er bedre egnet.

– Kongshavn Nord er ideell med tanke på utrykning til hendelser i Fjordbyen, øyene i Oslofjorden og den kommersielle havna, sier han.

Ingvar M. Mathisen, havnedirektør, Oslo Havn

Havnedirektør i Oslo, Ingvar M. Mathisen.

Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn

Ikke brannbåtene

Men helt uten konflikt har arbeidet ikke vært.

Brannvesenet har vært skeptiske til å flytte brannbåtene lenger unna den nye brannstasjonen på Langkaia. Den åpnet så sent som i vår.

Det er nå klart at brannvesenet får viljen sin. Brannbåtene blir liggende enten på Vippetangen eller på Langkaia.

– Vi er opptatt av å sikre en raskest mulig utrykning ved tidskritiske hendelser, sier brannsjef Jon Myroldhaug.

Han ser imidlertid positivt på mulighetene for å samle utstyr til oljevernberedskapen på Kongshavn.

Brannsjef i Oslo, Jon Myroldhaug, ved brannbåten på Utstikker 2 på Vippetangen.

Brannsjef i Oslo, Jon Myroldhaug.

Foto: Olav Juven / NRK

Når en ny, felles beredskapshavn kan være på plass, er ikke klart.