NRK Meny
Normal

– Handlingsplan mot radikalisering for lite konkret

Akershus fylkesting har vedtatt en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme i videregående skoler. Høyre etterlyser mer konkrete tiltak og bredere samarbeid.

Amit Ighani

TYDELIGERE: Amit Ighani mener handlingsplanen mot radikalisering og ekstremisme i Akershus trenger tydeligere tiltak.

Foto: Penny Wayne Claire / NRK

22.000 elever i videregående skoler i Akershus får nå en ny handlingsplan som skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Planen ble vedtatt i Akershus fylkesting mandag.

– Handlingsplanen manglet konkrete tiltak og en klar plan om hva man gjør når man fanger opp radikalisering, eller fanger opp noen som er utsatt for ekstremisme, sier Amit Ighani, fylkestingsrepresentant for Høyre.

Ighani har flere innvendinger:

– Handlingsplanen mangler også en tydeliggjøring av hvilke moderate aktører man kan samarbeide med når man fanger opp ungdom som er utsatt for radikalisering.

Eget forslag

Høyre-representanten la derfor fram et eget forslag under fylkestingets behandling av saken. Her ba han om at saken ble utsatt, for å kunne legge inn nye punkter.

Ighani mener handlingsplanen også bør ta inn "konkrete tiltak og strategier på hvordan de videregående skolene kan samarbeide med relevante religiøse, livssynsorienterte og politiske organisasjoner".

– Skolene må bli bevisste på at dersom man skal bekjempe ekstremisme, må man inkludere moderate krefter. Det betyr for eksempel at en lokal moské, den lokale kirken eller moderate politiske organisasjoner kan være med på å trekke en person i faresonen ut av dette giftige miljøet og inn i et mer sunt miljø, sier Amit Ighani.

For å unngå forsinkelser, særlig sett i lys av helgens terrorangrep i Paris, mente fylkestinget det var viktig å få vedtatt planen slik den ble presentert på møtet. Dermed ble Iganis forslag tatt med som et tillegg.

Tonje Brenna

KONKRET: - Det er første gang vi lager en så konkret handlingsplan, sier Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet.

Foto: Penny Wayne Claire / NRK

– En konkret plan

– Problemet med Høyres forslag var at de ville utsette saken, sier Tonje Brenna, Arbeiderpartiets gruppeleder i Akershus fylkesting.

Handlingsplanen fylkestinget vedtok mandag innbærer blant annet kursing og ansettelse av en miljøarbeider i full stilling ved samtlige skoler.

Brenna mener også politikerne har et ansvar for å sørge for at ungdom i fylket ikke blir radikalisert:

– Det som er nytt, er at det er første gang vi lager en så konkret handlingsplan. Det tror jeg er en erkjennelse av at verden forandrer seg. Dette er ungdommer som også bor i våre kommuner og vårt fylke. Vi har et politisk ansvar for å bidra til at ikke flere blir radikalisert.

Møte i Akershus fylkesting

FYLKESTINGSMØTE: Høyres Amit Ighani holdt innlegg under møtet om handlingsplanen mot radikalisering i Akershus fylkesting mandag.

Foto: Penny Wayne Claire / NRK