3 mill i Munch-erstatning

De tiltalte etter Munch-ranet må betale drøyt 1,5 millioner kroner i erstatning til Oslo kommune, mener påtalemyndigheten. I tillegg kommer tapte billettinntekter.

Skrik og Madonna
Foto: Munch-museet, Munch-museet / Richard Jeffries / handout / Scanpix

Da ankesaken etter Munch-ranet startet tirsdag, varslet aktor, statsadvokat Elisabeth Ramstad, at det vil bli lagt ned påstand om at de tiltalte må betale drøyt 1,5 millioner kroner i erstatning til Oslo kommune for utbedring av skadene på maleriene. 

Det vil også bli lagt ned påstand om at de tiltalte betaler en erstatning på 1.275.000 kroner til Munch-museet for tapte inntekter.

Fra 750 til 1,5 millioner

I Oslo tingrett ble to av de domfelte dømt til å betale 750 millioner kroner i erstatning til Oslo kommune innen 14 dager. Beløpet tilsvarer verdivurderingen av de to kunstskattene "Skrik" og "Madonna" som da var på avveie.

Dengang ble tre personer dømt for ranet av Munch maleriene, mens tre ble frikjent.

Politiet har nå frafalt tiltalen mot én av dem, mens de fem andre må møte i Borgarting lagmannsrett.

Krevde utsettelse

Ankesaken startet i dag med at forsvarerne krevde å få saken utsatt ettersom de ikke har fått innsyn i dokumentene som blant annet inneholder informasjon om hvordan maleriene "Skrik" og "Madonna" kom til rette.

Retten trakk seg tilbake å vurdere utsettelse, men bestemte raskt at saken skulle fortsette.

Høyesterett er fortsatt ikke ferdig med å behandle saken om hvorvidt forsvarerne skal få tilgang til de hemmelige dokumentene.

Alle de tiltalte erklærte seg ikke skyldig da ankesaken startet i dag.

Det er satt av seks uker til saken.