- Bør etterforske kommunen

En dement kvinne i 80-årene frøs ihjel utenfor hjemmet sitt i Oslo i mars. Helsetilsynet mener kommunen har sviktet.

En kvinne er funnet død utenfor en blokk på Kampen

FRØS IHJEL: En dement kvinne i 80-årene ble funnet død utenfor sitt hjem her på Kampen i Oslo.

Foto: Gorm Kallerud / Scanpix

Politiet ba Helsetilsynet se nærmere på saken og deres konklusjon er at saken bør politietterforskes, sier fylkeslege Petter Schou.

– Dette mener vi er en såpass alvorlig hendelse og kan gi mistanke om alvorlig svikt at politiet etterforsker saken som straffesak, sier Schou.

Frøs i hjel

Den 1. mars i år ble 83 år gamle Jorunn Bukkøy funnet frosset i hjel utenfor boligen sin på Kampen i Oslo, oppskrapet og i nattøyet.

Kvinnen var dement og fikk daglig hjelp hjemme. Familien hadde lenge ønsket at hun skulle komme på sykehjem, men hun nektet selv.

I etterkant av dødsfallet innrømmet bydel Gamle Oslo at de burde gjort mer for å få overtalt den sterkt demente kvinnen til å ta i mot sykehjemsplass.

I sitt brev til politiet skriver Helsetilsynet at de mener Oslo kommune ikke har opptrådt forsvarlig ved ikke å ha lagt pasienten inn på sykehjem, eller gitt henne kontinuerlig tilsyn 24 timer i døgnet.

Manglende tilsyn kan være årsak til at pasienten døde, skriver Helsetilsynet.

Lovbrudd

– En kvinne som går ut av huset sitt og fryser i hjel og som har tilsyn av hjemmesykepleie og kommune mener vi bør følges opp både tilsynsmessig og eventuelt av politiet, sier Schou.

Det er politiet som avgjør hva de skal gjøre videre i saken, men Schou kan ikke utelukke at Oslo komunne ikke har brutt loven.

– Det vet vi ikke før vi konkluderer. Dette er bare et spørsmål fra politiet om hvordan vi ser på saken. Vi har vurdert den som et markant avvik og mener at det grunnlag for politietterforskning, sier Schou.

Østlandssendingen på Twitter