- Ali-saken var en enkelthendelse

Uakseptable og uforsvarlige hendelser hører til det absolutte unntak i ambulansetjenesten ved Ullevål Universitetssykehus. Men sykehuset mangler et etisk regelverk og felles standarder for gode verdier.

Pressekonferanse ved Ullevål Universitetssykehus
Foto: Østlandssendingen / NRK

Dette kommer frem i en ekstern granskingsrapport om Ullevål Prehospital divisjon.

- Uakseptable og uforsvarlige hendelser hører til det absolutte unntak i en tjeneste hvor medarbeiderne til sammen og årlig er involvert i opp mot 115.000 oppdrag.

Det sa Peter Emmerich Hansen i Muusmann Research & Consulting på en pressekonferanse på Ullevål Universitetssykehus i dag.

Mangler et etisk regelverk

Som et resultat av episoden i Sofienbergparken, satte Ullevål Universitetssykehus i gang en ekstern gjennomgang for å undersøke forholdene ved Prehospital divisjon.

I konklusjonen slår de fast at sykehuset mangler et etisk regelverk og felles standarder for gode verdier.

De peker også på at de ansatte ikke har tilfredsstillende kanaler for å varsle dersom kolleger utøver uakseptabel atferd overfor pasienter. Helt spesielt nevnes det at ambulansetjenesten og AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) har et dårlig samarbeid, og at den daglige dialogen preges av en ukultur.

Likevel tiltak

Den eksterne evalueringen identifiserte en rekke mulige tiltak som vil medvirke til å minske risikoen for uakseptabel adferd og språkbruk.

Ullevål Universitetssykehus fikk massiv kritikk etter at to ambulansesjåfører nektet å ta med seg den hardt skadede Ali Farah fra Sofienbergparken i Oslo.

Les også:

Skuffet over Ullevål-gransking

- Ledelsen bør gå

Blant annet mente Pasientombudet i Oslo at ledelsen ved Ullevål universitetssykehus burde vurdere stillingene sine.

Bedre oppfølging av sjåførene

Etter den eksterne gjennomgangen av forholdene ved sykehuset, ønsker Ullevål Universitetssykehus blant annet å intensifisere oppfølgingen av ambulansesjåførene, som har vært ute på ei tøff vakt.

- Vi er veldig lei oss for den hendelsen i Sofienberkparken, der Ali Farah ble behandlet på en helt uakseptabel måte, sier Tove Strand, administrerende direktør ved Ullevål Universitetssykehus.

Sofienbergparken
Foto: Caroline Drefvelin

Nye retningslinjer

Tove Strand forteller at sykehuset nå har utarbeidet retningslinjer for adferd, som - hvis de ikke følges - skal få umiddelbare reaksjoner.

- Vi skal innføre brukerundersøkelser. Det påpekes at vi er svake til å håndtere meldinger om avvik og klager, der har vi satt inn en ny stilling.

Det er også foreslått en systematiske veiledningsgrupper for å ivareta ansatte.

- Vi er så heldige på Ullevål at hver 6. medarbeider har flerkulturell bakgrunn. Det er viktig for et sykehus der hver 5. pasient har flerkulturell bakgrunn, sier Strand.

Hun sa også at de ved sykehuset ønsker at flere skal ta utdanningen paramedics.

Glad for kritikken

Strand sier hendelsen gikk sånn inn på ansatte ved sykehuset, at de hadde behov for å få noen andre til å vurdere om det er noen ting med rutinene deres som gjorde at dette kunne skje.

- Jeg er glad for den kritikken vi har fått, og vil gjøre det vi kan for å unngå uakseptable hendelser.Folk skal vite at de skal møtes med respekt omsorg og faglig kvaltet, vi vil bruke de rådene vi har fått fra firmaet.

Strand beklaget flere ganger det Ali Farah og hans samboer ble utsatt for i Sofienbergparken.

- Det vi gjør nå er å sette inn masse innsats for å hindre at noen opplever noe lignende i framtiden.

Undersøker ansattes lojalitet

Rapporten som ble lagt frem i dag er et resultat av en ekstern gransking av sykehuset etter episoden i Sofienbergsparken. Universitetssykehus fikk satt i gang en ekstern gjennomgang for å undersøke forholdene ved Prehospital divisjon.

Ullevål universitetssykehus
Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

Det eksterne selskapets oppgaver har, blant annet, vært å finne ut om kultur og adferd blant de ansatte er i tråd med sykehusets verdigrunnlag.

Det har også vært foretatt en ekstern gjennomgang og evaluering av blant annet de ansattes og ledelsens lojalitet til systemer og prosedyrer.