Hopp til innhold

Vil ha razziaer i alle skolene

Erlend Wiborg (Frp) sier at ingen med narkotika skal føle seg trygge. Han vil nå ha narkorazziaer på alle videregående skoler i Østfold.

Wiborg om razzia

Erlend Wiborg støtter razziaen som ble gjennomført ved Fredrerik II videregående skole torsdag formiddag.

Foto: NRK

Reaksjonene har vært mange og sterke etter at politiet utførte en narkoaksjon mot Fredrik II videregående skole torsdag morgen. Politiet gjennomsøkte flere klasserom med narkohunder. En elev ble anmeldt for bruk av hasj.

– Det er viktig å slå hardt ned på narkotika, og da er det viktig med sånne aksjoner som dette. Det er to grunner til det. Den ene er den forebyggende effekten en sånn aksjon har, og ikke minst at man får tatt de som eventuelt har med seg narkotika, sier Erlend Wiborg (Frp), som er varaordfører i Moss.

Vil gi tydelig signal

Fredag sa leder i opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune, Inger-Christin Torp, at elevene, at også på andre videregående skoler kan vente seg flere narkoaksjoner i fremtiden.

Ikke bare støtter Wiborg dette – han vil gå enda lenger.

– Vi er enige med Arbeiderpartiet i at vi bør se på permanente ordninger. Vi vil at dette skal gjelde alle de videregående skolene i Østfold, sånn at vi gir et tydelig signal til elevene om at risikoen for å bli tatt er til stede.

– Hvorfor bare skoler? Hvorfor ikke utvide til arbeidsplasser også? Hva er den prinsipielle forskjellen mellom skoler og en arbeidsplass?

– Vi mener at det ikke skal være noen prinsipiell forskjell der. Det skal være likt i hele samfunnet. Risikoen for å bli tatt skal alltid være til stede, sier Wiborg.

Les også: – Uverdig behandling av elevene

Forskjell på skole og arbeid

Han legger til at kontrollene i skolene både skal skje etter mistanke, men også som et forebyggende tiltak, selv om det ikke er konkrete mistanker. Mens han antyder at kontrollene andre steder enn i skolene, kun skal skje etter mistanker.

– Ingen steder i samfunnet skal være et friområde. Vi må akseptere at politiet har kontroller. Og det at politiet har med seg en narkotikahund i tilfeldige klasserom, må sies å være en uskyldig kontroll. Nå ble det jo tatt en elev med narkotika. Og nå ser de andre elevene på skolene, at har du med deg narkotika, risikerer du å bli tatt, sier han.

– Men vil du kunne gå inn for kontroller på for eksempel rådhuset i Moss, basert på de samme kriteriene som for skolene?

– Hvis politiet har en mistanke om at det er bruk eller omsetning av narkotika på et rådhus eller en skole eller et kjøpesenter, skal selvfølgelig politiet kontrollere om det er noe hold i de mistankene, sier Wiborg.

Les også: – Sterke reaksjoner blant elevene

Wiborg mener altså at kontrollene i skolene skal altså ha en forebyggende effekt, mens kontrollene utenfor skolen kun skal skje etter mistanke.

– Det som er viktig er at foreldrene skal være helt trygge på er at når barna deres går i skolen, så skal de være trygge på at det ikke blir omsatt narkotika i skolen. Jeg registrerer også at en elev ble pågrepet for bruk eller besittelse av narkotika, og da må den aksjonen sies å være vellykket.

– Ulovlig razzia

Nestleder i elevrådet ved Fredrik II V.G.S, Vetle Børresen, sa til NRK.no tidligere torsdag at slike razziaer er ulovlige.

– Vi har vært i kontakt med elevorganisasjonen, som har egne jurister. Det er ikke lov å utføre razziaer så lenge det ikke foreligger noen mistanker, sier Børresen til NRK.no.

Han mener det ikke har noen betydning at ordensreglementet åpner opp for narkotikaaksjoner.

– Selv om det står i skolens ordensreglement, så må man følge norsk lov. Så denne saken bør sjekkes nærmere, sier