Hopp til innhold

Vil fjerne tilskuddet til IJ

Regjeringen foreslår å kutte 1,5 millioner i tilskuddet til Institutt for Journalistikk neste år.

Litteraturhus i Fredrikstad

Institutt for Journalistikk flyttet i fjor inn i splitter nye lokaler i Litteraturhuset i Fredrikstad.

Foto: NRK

Bevilgningen til Institutt for Journalistikk (IJ) har blitt redusert de siste årene som følge av at mediebransjen selv forventes å ta ansvar for etterutdanningen.

I forslaget til neste års budsjett er det satt av 3,5 millioner kroner - halvannen million mindre enn i år.

– Det er synd. Vi er i en situasjon hvor norske medier opplever store utfordringer, og IJ leverer veldig viktig og nyttig kunnskap i denne perioden. Da er det synd at regjeringen ikke ser verdien i det, sier leder Eivind Andres Lid ved IJ.

Departementet foreslår samtidig å avvikle ordningen over tre år.

– Vi har fått signaler om at denne regjeringen på sikt ønsker å avvikle statsstøtten, så dette kommer ikke som en overraskelse. Men det er leit, for det gir IJ en uavhengighet som vi trenger. Vi får også muligheten til å kurse både små og store redaksjoner. Hvis blir nødt til å endre tankegangen vår rundt prissetting, så er jeg redd for at det vil ekskludere noen av de mindre redaksjonene.

Årlige reduksjoner

Eivind Andres Lid

Leder Eivind Andres Lid ved Institutt for Journalistikk.

Foto: Institutt for Journalistikk

Kuttene i neste års budsjett kommer på toppen av markante kutt i både 2013 og 2014.

I statsbudsjettet for 2013 ble tilskuddet til IJ redusert med 2,5 millioner kroner, til seks millioner kroner. Årets budsjett reduserte tilskuddet med ytterligere én million kroner.

– Når det da kommer ytterligere reduksjon på 1,5 millioner, så er det klart at det stiller store krav til omstilling hos oss, og det er krevende. Det er tidlig å si hva dette betyr for fremtiden til IJ, men jeg tenker at IJ har en viktig rolle å fylle i norsk presse.

Lid håper nå at de andre partiene endrer regjeringens forslag når saken skal behandles i Stortinget.

– IJ har vært en sentral institusjon i norsk presse i over 30 år. Vi håper at Ap, SV, Sp og regjeringens støttepartier KrF og Venstre ser verdien av arbeidet vi driver med, sier han.