Trenger milliarder til Østfold-veiene

Det vil koste mellom tre og fem milliarder kroner å oppgradere fylkesveiene i Østfold til opprinnelig standard. Det viser tall fra Statens vegvesen.

Sarpebrua over Sarpefossen

Det trengs opp mot fem milliarder kroner for å utbedre forfallet på Østfold-veiene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Regningen har dermed økt kraftig på få år. Med dagens bevilgninger vil forfallet i realiteten aldri bli tatt igjen.

– Dette er en stor utfordring, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Roar Midtbø Jensen.

– Det vil være en krevende sak i årene som kommer. Vi må arbeide langsiktig og ta de riktige utbedringene for å gjøre dette på en så effektiv måte som mulig.

Asfalt slites ut på tre år

Midtbø Jensen mener vedlikeholdsarbeidet bør gjøres på en annen måte enn i dag. Asfalt som legges på enkelte fylkesveier er utslitt etter bare tre år, selv om en forventet levetid er 15 år. Årsaken er det dårlige grunnarbeidet under enkelte veistrekninger.

Roar Midtbø Jensen avdelingsdirektør Statens vegvesen

Roar Midtbø Jensen forteller at fundamentet er for dårlig på mange veier i Østfold.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Vi er nødt til å gjøre noe med veifundamentet på de verste strekningene, så vi sparer de store merkostnadene vi har på dekkevedlikeholdet nå. Så blir det en økonomisk vurdering da: Hva er det som lønner seg på de ulike strekningene i forhold til å fortsette med hyppigere asfaltering eller å gjøre noe med fundamentet så vi får en lengre dekkelevetid, sier avdelingsdirektøren.

Har åtte millioner til rådighet

Det vil koste mellom tre og fem milliarder kroner å hente inn forfallet og i tillegg få veien opp til dagens standard. Utenom bruvedlikeholdet er det åtte millioner kroner årlig som kan brukes til dette. Derfor må bevilgningene økes radikalt dersom Østfold fylkeskommune ønsker å hente inn forfallet, slår Vegvesenet fast.

– Vi har lagt fram et forslag til hvordan dette kan gjøres. Politikerne utfordrer oss jo litt på hvordan vi kan ta igjen forfallet på en fornuftig måte innen en angitt tid, sier Roar Midtbø Jensen.