NRK Meny
Normal

Tilbyr 7 500 per aksje

Apressen vil ha minst 90 prosent av aksjene i Halden Arbeiderblad.

Halden Arbeiderblad

A-pressen ga i juni 2003 et tilbud til alle aksjonærene i Halden Arbeiderblad om å kjøpe deres aksjer for 20 000 kroner per aksje pluss 10 000 kroner i opsjon per aksje. Forslaget ble den gang forkastet av avisens styre. Nå vil konsernet tilby aksjonærene 7 500 kroner per aksje.

Foto: Rainer Prang / NRK

Apressen tilbyr aksjonærene i Halden Arbeiderblad sjutusenfemhundre kroner per aksje.

Halden Arbeiderparti og Halden Fagforening Avdeling 075 Fellesforbundet ønsker å selge sine aksjer, men for at salget skal kunne gjennomføres må avisens vedtekter endres.

I dagens vedtekter er det i § 5 en ordlyd som gjør at aksjene ikke kan omsettes for mer enn pålydende, som er 50 kroner.

I et brev fra konsernsjef i Apressen, Even Nordstrøm, til aksjonærene i Halden Arbeiderblad ligger det en absolutt forutsetning for at en handel skal kunne gjennomføres er at det gjøres endringer i § 5.

Les også:

Generalforsamling i Halden Arbeiderblad

Det kom uventet at et par av de sentrale aktørene i kampen for Halden Arbeiderblads selvstendighet på generealforamlingen i avisen (bildet) tidligere i år sa at de ønsket å selge sine aksjer til Apressen.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Vil ha minst 90 prosent

Apressen har flere krav enn at vedtektenes §5 endres.

Et krav er at det inngås aksjekjøpsavtale som sikrer konsernet minst 90 prosent eierandel i avisen.

Apressen eier i dag 41,5 prosent av aksjene.

Videre krever Apressen at samtlige aksjonærer frasier seg retten til å overta aksjer som skal bli eller har blitt overdratt til konsernet i forbindelse med aksjekjøpet.

Det forutsettes også at styret i AS Halden Arbeiderblad samtykker til aksjekjøpet og at styret i A-pressen Nasjonale Medier AS samtykker.

Betydelig verdifall

Apressen er per juni i år villig til å ta over aksjene i Halden Arbeiderblad for 7 500 kroner per stykk.

Det er langt unna den prisen konsernet satte på aksjene i 2003, da et antall aksjonærer var villige til å selge sine aksjer og ble tilbudt 20 000 kroner per aksje, samt 10 000 kroner i opsjon per aksje fra Apressen.

Bakgrunnen for ønsket fra en del av aksjonærene den gang var å få til en endret redaksjonell profil under større innflytelse fra Apressen.

Daværende styre viste til vedtektene og beslagla aksjene som det var gitt opsjon på og fordelte senere disse mellom de øvrige aksjonærene.

I ettertid gikk det flere runder i rettsapparatet før det endelig ble slått fast at styret handlet riktig i forhold til vedtektene.

Les også:

Styreleder Yngvar Karlsen i Halden Arbeiderblad

Styret i Halden Arbeiderblad, under ledelse av Yngvar Karlsen (t.h.), skal ta stilling til en endring av vedtektenes §5, som åpner for at aksjene skal kunne selges til virkelig verdi.

Foto: NRK

Omfattende endringer på gang

I brevet fra konsernsjef Even Nordstrøm til aksjonærene i Halden Arbeiderblad, datert 9. juni i år, pekes det på at avisens økonomiske situasjon er svært vanskelig.

Ifølge Nordstrøm er det nødvendig med omfattende tiltak av økonomisk og strukturell art for at selskapet skal kunne være i stand til å opprettholde utgivelsen i årene fremover.

Apressen ønsker først og fremst at en videre drift av AS Halden Arbedierblad skal sikres på en måte som er økonomisk bærekraftig.

Prisen konsernet nå tilbyr er basert på foreløpig resultat i inneværende år, umiddelbare omstillings- og investeringsbehov, samt justert for virkelig verdi av selskapets eiendom, heter det fra Nordstrøm.

NRK er kjent med at overtallige i forbindels emed en eventuell nedleggelse av trykkeriet i Halden Arbeiderblad vil kunne bli tilbudt en sluttpakke tilsvarende seks måneders lønn utover ordninær oppsigelsestid.

Les også:

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Rittet stoppet på grunn av seilbåt

    Hele sykkelrittet Ladies Tour of Norway ble stoppet av bruåpning i Fredrikstad. Et brudd med fire syklister lå 21 sekunder foran hovedfeltet da brua ble stengt for å slippe igjennom en seilbåt. – De skal ha fått beskjed om dette, sånn jeg forstår det er det utenfor vårt ansvarsområde så lenge vi har gitt beskjed, sier teknisk rittleder Sondre Sørtveit til HA.

  • Klager på nei til felling av ulv

    Østfold Bondelag klager til Miljødirektoratet på fylkesmannens nei til skadefelling av en ulv. I klagen trekker de fram at 11 sauer ble tatt på innmarksbeite i Halden i jul og tidlig i august kom en ulv seg innenfor rovviltgjerder i Rakkestad og tok en sau. Fylkesleder i Østfold bondelag, Svend Arild Uvaag mener ulven må felles for å forebygge at flere husdyr blir tatt

    Ulv tok sau i Halden
    Foto: Lotte Olsen/NRK