Avis i krise

Halden Arbeiderblad gikk med 2,3 millioner i minus i 1. kvartal i år.

Ill. foto

Halden Arbeiderblad herjes av indre motsetninger blant ansatte og eiere mot et bakteppe av sviktende økonomi.

Foto: Rainer Prang / NRK

Mens diskusjonen om arbeidsplasser i trykkeriet og salg eller ikke salg av avishuset skaper store bølger internt blant eiere og ansatte i Halden Arbeiderblad, viser regnskapet nedslående tall for 1. kvartal i år.

I årets første tre måneder gikk Halden Arbeiderblad med 2,3 millioner kroner i underskudd, skriver Halden Arbeiderblad på nettet.

Dette kommer på toppen av underskudd i bedriften de tre foregående årene.

Ifølge rapporten om omstilling i HA, som er utarbeidet for styrets mindretall, gikk avisen med underskudd både i 2007 (0,9 millioner), 2008 (0,3) og 2009 (2,6 millioner).

Les også:

Styreleder Yngvar Karlsen i Halden Arbeiderblad

Styreleder Yngvar Karlsen (t.h.) har flertallet i styret bak seg i at avishuset må selges og trykkeriet må nedlegges for å redde Halden Arbeiderblad.

Foto: NRK

Bedriftens framtid

Flertallet i styret mener det er nødvendig å legge ned pressa og selge avishuset for å redde avisas økonomi.

Styreleder Yngvar Karlsen har satt sin stilling inn på at det blir slik flertallet i styret ønsker, men han får betydelig motstand av blant annet tillitsvalgt for de grafisk ansatte og styrerepresentant, Kent Morgan Bye.

Bye ønsker ikke å gjennomføre de drastiske endringene styreflertallet ser for seg.

- Jeg håper effekten blir at flere av de lokale eierne våkner og ser hva som er i ferd med å skje med avisa. Og at det igjen fører til at de støtter bevaringsalternativet, sier Bye til NRK knyttet til at mindretallets rapport ble kjent gjennom NRK mandag denne uka.

Ill. foto

Mindretallet har fått utarbeidet en egen konsulentrapport. der slås det fast at avishusets tredje og fjerde etasje kan leies ut, men at bygget ikke må selges. Ei heller behøver trykkeriet legges ned, slår rapporten fast.

Foto: Rainer Prang / NRK

Mangel på strategisk plan

I følge en konsulentrapport mindretallet i styret har fått utarbeidet av økonom Åge Garnes, som ble presentert for eierne av Halden Arbeiderblad tirsdag, er det dårlig timing å forsøke å selge HA-bygget i Torggata i Halden nå.

Rapporten summerer opp ulempene ved å kvitte seg med avishuset i en periode med økonomisk nedgang, og det fryktes at et salg vil gi dårlig pris for det fire etasjer store kontorbygget som er bygget på 60-tallet.

Mindretallet ønsker å beholde trykkeriet med 5,5 ansatte, gjøre visse nyinvesteringer i trykkeriet, og leie ut tredje og fjerde etasje i avishuset til andre aktører.

Salg av avishus og nedleggelse av trykkeriet beskrives i konsulentrapporten som svært drastisk:

"Et slikt valg vil endre HA dramatisk for all framtid. Man burde forvente at slike beslutninger inngikk i en større plan for å håndtere HAs overordnede utfordringer", heter det fra rapporten.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se kveldsnytt fra Østfold

    Programleder: Bengt-Eigil Ruud
  • 68 kjøreforbud under storkontroll

    Statens Vegvesen har i kveld storkontroll av tungtransport ved grenseovergangene på Svinesund og i Ørje. 68 sjåfører har så langt idag fått kjøreforbud, og kontrollen skal foregå i flere dager.