– Vi må vise at vi forstår folks liv i dag

Over en halv million færre har besøkt Den norske kirke. Nå jobbes det på spreng med å fylle benkeradene.

Halvtom kirke

TOMME RADER: Antall besøkende til gudstjenester går ned her i landet. Nå tar flere menigheter grep.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Denne uken kom det ferske besøkstall fra Den norske kirke. De vitner om færre kirkebesøk.

Man må oppleve at det kirken står for og forkynner, er relevant for folks hverdag

Stein Mydske

Nå tar flere menigheter grep, og to av dem er Glemmen kirke og Domkirken i Fredrikstad.

– Deltagelsen i søndagens gudstjeneste går ned og det har vært en ganske betydelig reduksjon de siste 20 årene, sier Svein Mydske.

Stein Mydske

INITIATIV: Stein Mydske ønsker at menighetene i Fredrikstad skal få til et felles løft for å få flere på gudstjenester. Han har tatt initiativ til et samarbeid.

Foto: Privat

– Mange havner i tidsklemma

Han har tatt initiativ til å gjøre grundige undersøkelser på hvorfor besøkstallene går ned. Selv tror han det er flere grunner.

– Jeg tror det er tidsånden der unge foreldre prioriterer annerledes enn hva besteforeldrene gjorde. Det er også endringer i folks holdninger og livsmønstre. Jeg tror mange havner i tidsklemma fordi barna også skal delta på idrettsarrangementer som ofte er på søndager, sier han.

Nå har de satt i verk flere undersøkelser.

  • Menighetene skal spørre folk i menigheten om hvordan de opplever sin menighet. De blir også spurt om hvilke drømmer de har for sin menighet.
  • De besøkene blir bedt om å sette opp en tidslinje over hvilke begivenheter de mener har vært viktige i menigheten de siste 20 årene
  • De er bedt om å delta i en skattejakt for å avdekke hva som ahr vært det mest relevante og spennende i menigheten de siste årene.
  • Dybdeintervjuer.
  • Spørreskjema med quest-back.

Alle svarene skal analyseres av forskere ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Anders Tangen og Vigmund Gundersen Djupang

LYTTER: - Vi er fremdeles i lyttefasen, og er spente på hva slags svar som vil komme, sier Anders Tangen (foran) og Vigmund Gundersen Djupang, koordinatorer i styringsgruppene i henholdsvis Domkirken og Glemmen kirke, her foran tidslinjen i Glemmen kirke.

Foto: Privat

– Folk må berøres

Mydske mener det først og frem handler om å finne ut hvordan kirken kan være relevant for folk i dag, samtidig som de ivaretar kirkens budskap.

– Man må oppleve at det kirken står for og forkynner, er relevant for folks hverdag. At de blir berørt av det som sies.

– Må kirken moderniseres, tenker du?

– Jeg tenker mer at det handler om relevans. Åpenhet og relevans. At vi som kirke forstår folks liv i dag og makter å oversette kirkens budskap til vår tid slik at det treffer folk hjemme.

Onsøy kirke

FYLLES OPP: På hverdager er det full fart i kirken, mens det på søndager er færre på gudstjeneste. Her fra julegudstjeneste i Onsøy kirke.

Foto: Anette Torjusen / NRK

5,7 millioner mennesker besøkte Den norske kirke i fjor, og i Glemmen ser man at kirken fylles på hverdager i stedet for søndager.

– Mens søndag før var samlingsdag, er kirken nå full av aktivitet hele uken. Det har vært en forskyvning. Nå håper vi at vi kan få mange gode innspill vi kan lytte til