Hopp til innhold

Fortsatt ubemannet i flere timer

– Det er klart Norges største grenseovergang skal være døgnbemannet, sa stortingspolitiker Ulf Leirstein (Frp) for over ett år siden, men ingenting har skjedd. – Valgbløff, sier Tollerforeningen.

Tollvesenet på Svinesund

STENGT: Flere timer i løpet av døgnet er grenseovergangen ved Svinesund stengt.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I september i fjor intervjuet NRK Ulf Leirstein etter at det ble kjent at den trafikkerte grenseovergangen står ubemannet i flere timer etter at smuglerne innretter seg etter tollernes turnus.

Leirstein ville øke bemanningen, men ingenting har skjedd.

– Dette er kutt

Mens grensen på svensk side er døgnbemannet, kan smuglerne passere grensa når det ikke er tollere på vakt på norsk side.

John Søberg og Raymond Høiden

KRITISK: John Søberg er kritisk til budsjettforslaget fra regjeringen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Fremdeles står grensekontrollen på Svinesund uten døgnbemanning, og det vil den også gjøre en god stund fremover, forteller leder av Øst-Norge Tollerforening, John Søberg.

Han er svært kritisk til regjeringens budsjettforslag som han mener innebærer et kutt for Tollregion Øst-Norge. Han betegner det hele som en valgbløff:

– Vi har ei bunnskrapt kasse, og det har vi hatt over lang tid. Det er et skrikende behov for styrking, men vi opplever isteden massive kutt. Vi opplever det som bortimot valgbløff, sier Søberg.

– Klart det må styrkes

Frp var ikke i regjering da Leirstein ble spurt om hva som burde gjøres. Han ble stilt følgende spørsmål i september i fjor:

– Med Frp i posisjon, så kan vi forvente at det bevilges mer penger til Tollvesenet?

– Nå er vi ikke i posisjon ennå, men hvis Frp får en hånd på rattet nå, så er det klart at Tollvesenet må styrkes – ikke minst på de viktigste grenseovergangene og Svinesund er den aller viktigste, sa han da.

Selv mener Leirstein at det har vært en styrking i budsjettet for 2015.

– Jeg er usikker på om det faktisk ligger inn et kutt. Vi har fått i gang en omstilling som skal frigjøre tolletaten for store oppgaver. Da vil grensekontrollen bli styrket. Dessverre tar dette litt tid, men vi har sagt at det skal være på plass senest i 2016, sier han.

Men hos Tollerforeningen er virkelighetsoppfatningen en helt annen.

– Det vil helt åpenbart føre til dårligere grensekontroll. Jeg vil si det så sterkt som at det kommer til å gå på bekostning av samfunnssikkerheten, og vi er lenger unna målet om døgnbemanning i grensekontrollen enn noensinne, sier John Søberg.

Har en plan

Ulf Leirstein

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) gjentar løftet om en styrking av grensekontrollen med Frp i regjering.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Fra 2008–2014 ble etaten samlet kuttet med 12,8 millioner kroner. For 2015 blir kuttet 17,1 millioner kroner.

Kuttene kommer hovedsakelig i form av det generelle produktivitetskuttet som gjelder alle statlige etater, sier Ulf Leirstein.

Men nok en gang gjentar han sitt løfte om at grensekontrollen skal styrkes med Frp i regjering.

– Vi kan ikke gjennomføre alle våre valgløfter på det første statsbudsjettet vi legger frem. Vi har en plan om hvordan vi skal styrke grensekontrollen, og jeg kan garantere at vi selvfølgelig kommer til å ha en bedre grensekontroll når denne valgperioden er over, enn da vi startet den, sier Leirstein.

Får rapport i dag

– Det er viktig å understreke at det er etaten selv som må gjøre sine egne vurderinger om hvordan ressursene skal fordeles best mulig i etaten, basert på risikovurderinger. Dette innebærer at det er etaten som best kan prioritere bemanningen på hver enkelt grenseovergang. Noe annet ville innebære en uheldig detaljstyring av etaten, fortsetter stortingsrepresentanten.

Nå vil han avvente en ny rapport som skal leveres i dag:

– Vi har registrert at Norsk Tollerforbund kritiserer manglende bevilgning til grensekontrollen i 2015. Vi deler ønsket om en sterkest mulig grensekontroll, men mener det er avgjørende at styrkingen av grensekontrollen ses i en helhet. Vi mener derfor det er viktig at vi avventer etatens egne råd i utredningen som leveres Finansdepartementet 18. november.

Han mener regjeringen stiller seg åpen til denne rapporten:

– Det vil være det beste grunnlaget regjeringen kan ha for å styrke grensekontrollen systematisk, og ikke bare klattvis med noen frittstående tiltak.