Streik kan stoppe eksamen: – Jeg vil ha eksamen!

Akkurat nå sitter 41.000 elever og pugger til fredagens eksamen. For noen av dem kan det bli forgjeves.

Norskeksamen, Haugeåsen

Onsdagens norskeksamen på Haugeåsen skole i Fredrikstad gikk som normalt. Fredag blir det imidlertid ingen eksamen dersom lærerne blir tatt ut i streik.

Foto: Vilde Elgaaen / NRK

– Jeg vil ha eksamen! Dette har jeg jobbet for så lenge, sier Abdi Malik (15).

Abdi Malik, Haugeåsen

Abdi Malik er blant elevene som krysser fingrene for at lærerne ikke blir tatt ut i streik.

Foto: Vilde Elgaaen / NRK

Han går det siste året på Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad – en av mer enn 200 skoler over hele landet som blir rammet dersom lærerne tas ut i streik fra fredag.

Det er samme dag som Malik og 21.000 andre elever i grunnskolen etter planen skal ha eksamen i engelsk.

På Haugåsen blir denne eksamen avlyst dersom lærerne blir tatt ut i streik. Den kommer heller ikke til å bli gjennomført senere.

Ber elevene møte som normalt

I tillegg til 21.000 elever i grunnskolen, skal også 20.000 elever fra videregående skole opp til eksamen på fredag, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Eksakt hvor mange av disse som blir rammet av en eventuell lærerstreik, er det derimot ingen som vet. Det som er klart, er at en del av de mer enn 200 skolene som blir berørt, vil måtte avlyse eksamen.

Avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen i Utdanningsdirektoratet sier at elevene i utgangspunktet skal møte som avtalt fredag.

– Alle som er oppmeldt til eksamen skal møte opp som planlagt såfremt de ikke har fått beskjed om noe annet, skriver han i en e-post til NRK.

Hva som skjer med eksamen hvis det blir streik vil være ulikt fra skole til skole:

Tror elever vil ha eksamen

En del elever krysser fingrene for at det skal bli streik slik at de slipper eksamen, men lærer Morten Reed på Haugeåsen ser at elevene ofte har en annen innstilling nå enn tidligere.

Morten Reed, lærer ved Haugeåsen

Lærer Morten Reed tror at mange av elevene håper at eksamen blir gjennomført.

Foto: Vilde Elgaaen / NRK

– Mitt inntrykk er at elevene blir skuffa hvis de ikke får gjennomført eksamen. Dagens ungdom er veldig opptatt av å gjøre de rette tingene, sier han.

Dersom det skulle bli streik, og den varer over flere dager, vil flere eksamener og planleggingen av muntlig eksamen kunne bli rammet. I sum er det en reell fare for at eksamensperioden blir amputert for et betydelig antall elever flere steder i landet.

Elevene som ønsker å gjennomføre eksamen for kanskje å heve et poengsnitt, går glipp av muligheten. Feltet i vitnemålet hvor eksamenskarakteren skulle stått, blir stående tomt.

Ellers vil en avlyst eksamen ikke få noen konsekvenser for gyldigheten til vitnemålet.

– Hos oss vil eksamen på fredag bli avlyst dersom lærerne streiker. Samtidig vil de eksamenene som allerede er gjennomført bli rettet og oppført på vitnemålet som vanlig, sier undervisningsinspektør Tonje Marie Ruud ved Haugeåsen ungdomsskole.

Politisk uenighet

En amputert eksamensperiode vil komme i en tid der hele eksamensformen evalueres. Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal se på hele ordningen. De skal levere sitt svar neste år.

Temaet splitter de politiske ungdomspartiene.

– Det blir dumt at én dag skal spille lotto med resten av fremtiden. Kommer du opp i det faget du gjør det dårligst i, og stryker, så har du ikke vitnemål. Det er destruktivt, sier Mathias Lind Høyning i AUF.

De vil gjerne erstatte eksamen med en form for mappevurdering, men det synes ikke Unge Høyre noe om.

– Eksamen er kjempe-kjipt og kan være møkk. Fordelen er at sensorene ikke vet hvem du er eller hva du har prestert tidligere. Per dags dato er det derfor den mest rettferdige vurderingsformen vi har, sier leder Håkon Snortheim i Akershus Unge Høyre.