Fare for storstreik: Skoler, sykehus og politi kan bli rammet

Politidistrikter, helseforetak og skoler i 21 kommuner kan bli rammet av streik.

Streik

RAMMER BREDT: Ansatte i Nav, skolen, sykehus og politiet kan bli tatt ut i streik.

Foto: Scanpix

I dag startet meklingene i kommuneoppgjøret og statsoppgjøret.

Partene forholdt seg tause da de gikk inn til de to meklingsmøtene onsdag. Det kan bli storstreik allerede fredag morgen dersom de ikke blir enige.

Mekling

HAR FRIST TIL FREDAG: Dersom ikke partene i de to oppgjørene blir enige innen midnatt, natt til fredag, kan det bryte ut storstreik.

Foto: NRK

Elever kan miste eksamen

Lønnsforhandlingene mellom Unio og KS har brutt sammen og har derfor havnet hos riksmekleren.

Blant de kommuneansatte skal både Unio og Akademikerne møte til mekling. Unio varsler at de vil ta ut 7000 medlemmer i streik fra fredag om man ikke kommer til enighet.

Dette gjelder først og fremst lærere på ungdomstrinnet og i videregående skoler.

Lærerne mener KS har gitt dem et altfor dårlig tilbud. Mens de andre lønnstakerne i kommunesektoren fikk en lønnsvekst på 3,25 prosent, fikk lærerne 3,03 prosent, ifølge Unio.

Streiken vil ramme skoler i 21 kommuner, og få konsekvenser for flere tusen elever. Mange risikerer å miste eksamen.

Sjekk hele listen over skoler som rammes av streiken her.

Slik kan skolestreiken ramme eksamen, ifølge Unio:

  • Muntlig eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring kan ikke gjennomføres dersom faglærer er i streik.
  • Skriftlig avgangsprøve i grunnskolen og skriftlig, sentralt gitt eksamen med sentral sensur i videregående opplæring kan gjennomføres selv om det er streik.
  • Lokalt gitt skriftlig eksamen vil ikke bli sensurert dersom faglærer er tatt ut i streik og er en av sensorene.
  • Streikende medlemmer som har inngått avtale med Fylkesmannen om å være sensor, skal utføre sensoroppdraget. Dette gjelder skriftlig eksamen i grunnskolen og i den videregående skolen.
  • Streikende medlemmer som har inngått avtale med kommunen om å være sensor, skal ikke utføre sensoroppdraget. Dette gjelder muntlig eksamen grunnskolen og i den videregående skolen.

Dersom elever ikke får eksamenskarakter, er det departementet som tar stilling til om de skal få vitnemål basert på standpunktkarakterer.

Lærer iført knallgul vest streiker utenfor Marienlyst skole i Drammen

ELEVER KAN MISTE EKSAMEN: Streiken vil kunne få konsekvenser for flere tusen elever. De vil miste eksamen om den blir langvarig.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kan bli streik i staten

Fagforeningene Unio stat, YS stat, LO stat og Akademikerne satt seg i mekling klokken 10 i dag med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommer de ikke til enighet innen midnatt, natt til fredag vil nærmere 4000 medlemmer i fagforeningene bli tatt ut i streik.

Unio stat vil ta ut 1000 statsansatte ved en eventuell streik. Utover de ansatte ved universitetene vil fagforeningen ta ut skatterevisorer i både Skatt nord og vest.

Også Nav-ansatte vil bli tatt ut i en streik.

Både Vest politidistrikt, Nordland politidistrikt og Oslo politidistrikt vil også rammes av streiken.

Hovedgrunnene til bruddet i staten var en uavklart situasjon når det gjelder AFP, hvordan den totale økonomiske potten skal fordeles, samt om variable tillegg skal inngå i pensjonsgrunnlaget.

Mulig sykehusstreik neste uke

Det kan også bli sykehusstreik fra onsdag neste uke. Fagforbundet og flere andre LO-forbund har gått sammen med YS-tilknyttede Delta og Parat for å få gjennomslag for at lavtlønte deltidsansatte får pensjon.

– Dette er et ufravikelig krav for LO Stat. Det dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, i en pressemelding.

Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

Fagforbundet og FO varsler streik for 303 medlemmer.

Disse sykehusene rammes ved streik:

  • Oslo universitetssykehus: 119 medlemmer
  • St. Olav Hospital: 51 medlemmer
  • Helse Bergen: 71 medlemmer
  • Sørlandet sykehus, Kristiansand: 62 medlemmer

I tillegg har YS Spekter varslet streik for omlag 190 medlemmer fordelt på Helse Bergen, St. Olavs hospital, Sørlandet Sykehus og Sykehuset Østfold.

YS melder at en streik vil ramme administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

Blir det ikke enighet i meglingen 27. og 28. mai, blir det streik fra og med onsdag 29. mai.