Stortingsrepresentant på ulvejakt i Sverige

Mens ulvedebatten raser for fullt i Norge, jakter stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås ulv i Sverige.

To ulver

Hvor mange ulver skal vi skyte i Norge? Det er det saken handler om.

Foto: Løchen, Per / NTB scanpix

Stein Erik Lauvås

Arkivfoto: Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås er på ulvejakt i Sverige.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Lauvås, som også leder Østfold Arbeiderparti, befinner seg i Molkom i Värmland. Der har han i flere år vært med i et elgjaktlag. Nå er det åpnet for at de også kan jakte ulv etter at svensk høyesterett har slått fast at det er lov med lisensjakt på til sammen 24 ulver.

– Jeg ble invitert til å delta til å jakte ulv, noe jeg sa ja til. Mitt jaktlag har en kvote på seks dyr, opplyser han.

Lauvås ser ikke noe negativt med denne type jakt.

– Det foregår under skikkelige og ordentlige former, sier han.

Jegeren har foreløpig ikke skutt ulv selv, og i dag ble det bomtur.

– Vi hadde noe spor som vi gikk etter på nytt. Man fant ut at dette ikke var godt nok, så da avblåste vi jakta, sier han.

Følger debatten

Fra skogene i Värmland følger han den opphetede debatten i hjemlandet. For det skapte sterke reaksjoner da klimaminister Vidar Helgesens vedtok å ikke felle 32 ulver i fire ulveflokker i ulvesonen i Hedmark. Blant annet har 118 av landets ordførere støttet Hedmark-ordførernes protestopprop mot klimaministeren.

Etter et møte med ulvemotstanderne i dag sa Helgesen at beslutningen om å ikke godkjenne lisensfelling ligger fast, men at de er åpne for å vurdere den videre prosessen. Blant annet skal en fersk dom fra Sverige tas med i vurderingen.

Stortingsrepresentanten er ikke overrasket over at folk engasjerer seg både i Sverige og i Norge.

– Det er en viktig sak som engasjerer mange. Nettopp derfor er det viktig at vi gjør det ordentlig. Vi må sørge for en skikkelig debatt, hvor begge sider slipper til, slik at vi gjør dette på en ordentlig måte, sier Lauvås.

Mener Stortinget må bestemme

Hva mener du om ulvejakt i Norge?

– Stortinget har inngått et forlik på bestandsmål på ulv. Og rovviltnemnder har tatt sine beslutninger. Nå starter arbeidet med å se om det statsråden og regjeringen har gjort, er i tråd med det Stortinget har vedtatt, sier han.

Men hva mener du?

– Jeg er opptatt av at det er Stortinget som er besluttende organ. Jeg mener at uavhengig av sak er det Stortinget som skal bli hørt. Og da er det spørsmål om det er slik, eller om vi må endre på vedtaket og gjøre nye vedtak, sier han.

Hva synes du om å være ulvejeger i Sverige?

– Her er vi ute i lovlig ærend. Dette er en nøye gjennomgått sak i Sverige og her har man valgt å åpne for å jakte på et visst antall ulver. Jeg er med på det, og ser på det som helt uproblematisk, sier han.

Mener man må følge ulveforliket

Håvard Jensen, gruppeleder i fylkestinget for Østfold Frp, sier til NRK at han håper også at man kan forholde seg til Stortingets vedtak.

Håvard Jensen, Frp Hobøl

Håvard Jensen (Frp) tror ikke det vil bli en løsning før 2018.

Foto: Pressefoto

– Det er et klokt valg av Helgesen å lytte til hva folk har sagt. Men jeg er fortsatt opptatt av at vi skal holde oss til stortingsvedtaket og ulveforliket. Skal de ha sjanse til å gjennomføre felling på vårparten, må det skje straks, sier han.

Er det realistisk?

– Nei. Jeg tror dette blir trenert ut i det blå. Det kommer til å bli 2018 før vi er i mål med dette, sier han.