Hopp til innhold

Helgesen: Skjønner at folk er frustrerte

Klima og miljøminister Vidar Helgesen kunne ikke gi lovnader om en løsning på ulveskonflikten etter å ha møtt bøndene.

Vidar Helgesen

STÅR FAST: Miljøminister Vidar Helgesen vil ikke etterkomme kravet fra ulvemotstanderne.

Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Jeg forstår frustrasjonen og jeg forstår at dette handler om mer enn følelser, sa Helgesen da han møtte pressen etter møtet med ulvemotstanderne i ettermiddag.

– Kan ikke dokumentere skadepotensialet

Sinnet er stort i Hedmark etter at Helgesen rett før jul sa nei til en planlagt lisensjakt på 32 ulver i ulvesonen der.

Representantene krevde at vedtaket ble opphevet under møtet, noe Helgesen avviste.

– Vi har på den ene siden et ulveforlik i Stortinget med et bestandsmål, og så har vi naturmangfoldsloven. Nå er vi i en situasjon hvor skadepotensialet ikke kan dokumenteres, og lovavdelingen har etter en grundig vurdering kommet til at lovens vilkår ikke er oppfylt, sier Helgesen.

Han viser til at man tidligere har gitt fellingstillatelser selv om man har ligget under bestandmålet.

– Det er en ny situasjon hvor vi er godt over bestandsmålet. Det kan føre til at skadepotensialet øker, men vi har ikke dokumentasjon for det, sier Helgesen som sier man vil øke overvåkingen for å kartlegge om ulven opptrer truende eller ikke.

Skal vurdere svensk dom

Helgesen sier beslutningen om å ikke godkjenne lisensfelling ligger fast, men at de er åpne for å vurdere den videre prosessen.

Blant annet skal en fersk dom fra Sverige tas med i vurderingen.

– Vi vil først kartlegge hva som er grunnlaget for EUs habitatdirektiv og svensk rett, sier Helgesen.

I denne dommen legges det vekt på ting man etter norsk lov ikke har hjemmel for.

– Det dreier seg om at de legger vekt på folks uro og konfliktpotensialet. Det er hensyn vi ikke kan ta fordi Naturmangfoldsloven setter de rammene den gjør.

– Svenskene har en annen oppfatning, vi vil se på hvordan det kan ha seg. For vi er begge bundet av Bern-konvensjonen, sier Helgesen.

AKTUELT NÅ