NRK Meny
Normal

Stopper ikke kommunalt rivningsvedtak

Kystverket kommer ikke til å forsøke å stoppe Halden kommunes vedtak om å rive flere bygninger på den offentlige havna.

Mølen-området, Halden

Både hovedlageret (bak containerne midt i bildet), havnekontoret (det gule bygget) og den blå bygningen der bedriften Båt & Motor har tilhold, skal rives.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Våre virkemidler ligger i havne- og farvannsloven, men det skal nok mye til for at vi går til det skritt og stopper et kommunalt vedtak. Da må vi ha adskillig bedre innsyn i beslutningsprosessen enn det som vi opplever i Halden, sier Kystdirektoratets avdelingssjef Roar Johansen til NRK.

Halden kommune har vedtatt å rive hovedlageret på Mølen, der den offentlige havna i Halden ligger.

Også to andre bygninger, som huser havnekontoret og bedriften Båt & Motor, skal rives.

Har fortsatt ikke fått innsyn

Det har vært etterlyst innsyn i planene for Halden havn fra Kystdirektoratets side, mens kommunen på sin side mener å ha gitt nødvendig informasjon både gjennom brev og et orienteringsmøte, som ble holdt i fjor.

Sauøya, Halden

På Sauøya har Norske Skog Saugbrugs sin containerhavn. Halden kommune ønsker å etablere en ny offentlig havn bortenfor Saugbrugs-anlegget.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vi greier jo ikke få en bekreftelse fra kommunen på at det er fattet vedtak om riving av havneskur, og satt i gang forberedelse til riving ! Det har vi fra andre hold, slik som pressen, sier Johansen.

Vil rive og flytte

Halden kommune har fattet politisk vedtak om å rive hovedlageret sitt på den offentlige havna på Mølen. Der har det inntil nå vært utleie av båtplass i vinteropplag, kommunen har selv benyttet lokalene og flere bedrifter har hatt lager der.

Halden kommune har planer om å flytte havneaktivitetene fra Mølen-området til et område bortenfor Norske Skog Saugbrugs sin containerhavn på Sauøya.

Vil forfølge saken

Det ligger en formell henvendelse fra tidligere leder i havnestyret, Roar Günther Andersen (Venstre) i Fiskeri- og kystdepartementet som Kystdirektoratet har fått oppfølgingen av.

- Vi vil forfølge saken videre. Kommunen vil uansett kunne stå økonomisk ansvarlig overfor havnekassen om det skulle vise seg i etterkant at kommunen har fattet vedtak i strid med havnekassens interesser, sier Roar Johansen.

Han fastholder at det er Kystverkets oppfatning at det så langt ikke er gitt tilfredsstillende svar fra kommunen.

- I den grad havna blir økonomisk skadelidende vil Kystverket kunne pålegge kommunen å kompensere for dette, men all den tid vi ikke har tilstrekkelig fakta i saken er det vanskelig for oss å si konkret hva utfallet vil bli, sier han.

- Aldri sagt nei til møte

I et brev fra Halden kommune til Kystverket skriver ordfører Per Kristian Dahl at han finner det lite meningsfylt og konstruktivt å fortsette brevvekslingen og diskusjoner om havna gjennom media.

Ordføreren hevder i brevet at han aldri har sagt nei til å møte Kystverket for å snakke om saken, og at det har blitt redegjort for planer i juni i fjor, skriver Halden Arbeiderblad.

Om driften av havna sier ordføreren i sitt brev at det skjer til enhver tid ut i fra politiske vedtak fattet av kompetent organ.

- Når det gjelder beslutninger som blir tatt av politisk myndighet i vår kommune, så blir disse behandlet på en korrekt måte. Dette skjer selv om et lite politisk mindretall ønsker en annen avgjørelse vedrørende havnesaker i vår kommune, avslutter Dahl i sitt brev til Kystverket.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Fire uker varetekt

    Den 43 år gamle kvinnen som har forklart at hun drepte sin tidligere ektemann i Halden, er dømt til fire nye uker i varetektsfengsel. Hun er også ilagt brev- og besøkskontroll av Halden tingrett. Kvinnen har forklart at hun drepte sin daværende ektemann i 2015.

  • To jenter innrømte brannstifting

    To jenter som er elever ved Kjølberg skole, har innrømmet at de tente på skolen lørdag morgen, skriver Fredriksstad Blad. Brannen førte til mindre skader på skolekjøkkenet og et annet rom. De to jentene har ikke gitt noen forklaring til hvorfor de tente på skolen.