NRK Meny
Normal

Stopper ikke kommunalt rivningsvedtak

Kystverket kommer ikke til å forsøke å stoppe Halden kommunes vedtak om å rive flere bygninger på den offentlige havna.

Mølen-området, Halden

Både hovedlageret (bak containerne midt i bildet), havnekontoret (det gule bygget) og den blå bygningen der bedriften Båt & Motor har tilhold, skal rives.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Våre virkemidler ligger i havne- og farvannsloven, men det skal nok mye til for at vi går til det skritt og stopper et kommunalt vedtak. Da må vi ha adskillig bedre innsyn i beslutningsprosessen enn det som vi opplever i Halden, sier Kystdirektoratets avdelingssjef Roar Johansen til NRK.

Halden kommune har vedtatt å rive hovedlageret på Mølen, der den offentlige havna i Halden ligger.

Også to andre bygninger, som huser havnekontoret og bedriften Båt & Motor, skal rives.

Har fortsatt ikke fått innsyn

Det har vært etterlyst innsyn i planene for Halden havn fra Kystdirektoratets side, mens kommunen på sin side mener å ha gitt nødvendig informasjon både gjennom brev og et orienteringsmøte, som ble holdt i fjor.

Sauøya, Halden

På Sauøya har Norske Skog Saugbrugs sin containerhavn. Halden kommune ønsker å etablere en ny offentlig havn bortenfor Saugbrugs-anlegget.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vi greier jo ikke få en bekreftelse fra kommunen på at det er fattet vedtak om riving av havneskur, og satt i gang forberedelse til riving ! Det har vi fra andre hold, slik som pressen, sier Johansen.

Vil rive og flytte

Halden kommune har fattet politisk vedtak om å rive hovedlageret sitt på den offentlige havna på Mølen. Der har det inntil nå vært utleie av båtplass i vinteropplag, kommunen har selv benyttet lokalene og flere bedrifter har hatt lager der.

Halden kommune har planer om å flytte havneaktivitetene fra Mølen-området til et område bortenfor Norske Skog Saugbrugs sin containerhavn på Sauøya.

Vil forfølge saken

Det ligger en formell henvendelse fra tidligere leder i havnestyret, Roar Günther Andersen (Venstre) i Fiskeri- og kystdepartementet som Kystdirektoratet har fått oppfølgingen av.

- Vi vil forfølge saken videre. Kommunen vil uansett kunne stå økonomisk ansvarlig overfor havnekassen om det skulle vise seg i etterkant at kommunen har fattet vedtak i strid med havnekassens interesser, sier Roar Johansen.

Han fastholder at det er Kystverkets oppfatning at det så langt ikke er gitt tilfredsstillende svar fra kommunen.

- I den grad havna blir økonomisk skadelidende vil Kystverket kunne pålegge kommunen å kompensere for dette, men all den tid vi ikke har tilstrekkelig fakta i saken er det vanskelig for oss å si konkret hva utfallet vil bli, sier han.

- Aldri sagt nei til møte

I et brev fra Halden kommune til Kystverket skriver ordfører Per Kristian Dahl at han finner det lite meningsfylt og konstruktivt å fortsette brevvekslingen og diskusjoner om havna gjennom media.

Ordføreren hevder i brevet at han aldri har sagt nei til å møte Kystverket for å snakke om saken, og at det har blitt redegjort for planer i juni i fjor, skriver Halden Arbeiderblad.

Om driften av havna sier ordføreren i sitt brev at det skjer til enhver tid ut i fra politiske vedtak fattet av kompetent organ.

- Når det gjelder beslutninger som blir tatt av politisk myndighet i vår kommune, så blir disse behandlet på en korrekt måte. Dette skjer selv om et lite politisk mindretall ønsker en annen avgjørelse vedrørende havnesaker i vår kommune, avslutter Dahl i sitt brev til Kystverket.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Klager på nei til felling av ulv

    Østfold Bondelag klager til Miljødirektoratet på fylkesmannens nei til skadefelling av en ulv. I klagen trekker de fram at 11 sauer ble tatt på innmarksbeite i Halden i jul og tidlig i august kom en ulv seg innenfor rovviltgjerder i Rakkestad og tok en sau. Fylkesleder i Østfold bondelag, Svend Arild Uvaag mener ulven må felles for å forebygge at flere husdyr blir tatt

    Ulv tok sau i Halden
    Foto: Lotte Olsen/NRK