Solvik-Olsen: Trenger både ny rullebane og gjenåpning av Rygge

Ola Borten Moe mener man bør droppe utbyggingen av en ny rullebane på Gardermoen, og i stede satse på gjenåpning av Rygge flyplass. Samferdselsministeren ønsker heller å satse på begge alternativene.

Et Ryanairfly på Moss lufthavn Rygge

Da Ryanair la ned driften på Rygge så ikke flyplassledelsen lenger grunnlaget for å drive videre.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Vi ønsker en langsiktig gjenåpning og vekst for Rygge flyplass i stedet for Gardermoen, sier nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ola Borten Moe

Senterpartiets nestleder, Ola Borten Moe ønsker å gjenåpne Rygge, i stede for å bygge en ny rullebane på Gardermoen.

Foto: NRK

Flyplassen på Rygge ble nedlagt i november i fjor, fordi eierne ikke så grunnlaget for å fortsette driften. I ettertid har flere bedrifter sett på muligheten for å gjenåpne flyplassen, og Jotunfjell Partners kjøpte i april opp flyplassen. De har som mål å gjennåpne Rygge i 2018.

Borten Moe sier til byrået at han mener man kan skape grunnlag for drift på Rygge ved å la være å bygge en ny rullebane på Gardermoen.

– Bør ikke være en konflikt

Det er ikke samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Enig i.

– Jeg mener ikke vi skal gjøre dette til en konflikt mellom en tredje rullebane på Gardermoen og gjenåpning av Rygge. De vil ha ulike marked. Mange som flyr til Gardermoen skal videre derfra. Og det å da tvinge disse å ta buss til Rygge vil sørge for at mange velger å ikke ta fly fra Stavanger til Gardermoen, men i stedet til for eksempel København. Dermed vil man svekke norsk flymarked, sier han til NRK.

Solvik-Olsen mener derimot at det er grunnlag for å starte ny drift på Rygge.

– Grunnen til at man ønsker en tredje rullebane på Gardermoen er jo fordi det er et rushtids-problem. Mens Rygge vil heller kunne være et sted for lavprisreiser, der man skal fra et sted til et annet, men ikke har behov for mellomlanding, sier han.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdsel Ketil Solvik-Olsen mener det er plass til både nye rullebane og flyplass på Rygge

Foto: Frans Kjetså / NRK

Avinor: – Behov for begge

Han får støtte av konserndirektøren i Avinor, Jon Sjølander.

– Vi mener at å eventuelt ta Rygge flyplass i bruk igjen, er et supplement, ikke et alternativ til en tredje rullebane på Oslo Lufthavn. En av grunnene til det er at trafikkveksten på Gardermoen er så stor at det vil tilsi at å gjenåpne Rygge bare vil utsette en tredje rullebane i noen få år. Det vil ikke stanse behovet, sier Sjølander til ANB.

500 arbeidsplasser forsvant da flyplassen ble lagt ned på Rygge i fjor. Solvik-Olsen mener det vil være viktig å få flyplassen opp å stå igjen.

– Jeg tror flyplass på Rygge er viktig for tilbudet til denne regionen. De ligger tett ved vei og jernbane, og dermed er det midt i smørøyet, sier han.