NRK Meny
Normal

Skal forhindre radikalisering i barnehagen

Flere kommuner og bydeler har fått midler til prosjekter innen forebygging og bekjempelse av radikalisering. I Sarpsborg begynner de allerede med barnehagebarna.

Kjersti Haga Winsnes

Teamleder i Fritznerbakken barnehage, Kjersti Haga Winsnes, sier at inkludering er noe av det de lærer barna i barnehagen.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Britt Elisabeth Røhnebæk

Prosjektleder i kommunen, Britt Elisabeth Røhnbæk, sier det er viktig å starte med radikaliseringsarbeidet så tidlig som mulig.

Foto: Heidi Gomnæs

Prosjektleder i kommunen, Britt Elisabeth Røhnbæk, mener det er viktig å starte tidlig.

– Det er kanskje naturlig å tenke at radikalisering dreier seg om ungdomsskoleelever og videregående elever, men slik er det faktisk ikke. Det dreier seg i stor grad om vennskap og det å ha en god relasjon til hverandre.

– Vi begynner i barnehagen fordi vi har tro på tidlig innsats, sier hun.

Les også:

Har fordelt 10 millioner

Fritznerbakken barnehage

Fritznerbakken barnehage er med i prosjektet.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Sarpsborg kommune har mottatt tilskuddsmidler fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forebygge ekstremisme og radikalisering på lokalt plan.

Totalt er 62 kommuner og bydeler tildelt tilskuddsmidler for å gjennomføre konkrete prosjekter innen forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. En totalsum på 10 millioner kroner er fordelt på 17 ulike prosjekter, ifølge Regjeringens sider.

– Viktig at barna føler seg sett

Fritznerbakken barnehage

Disse barna lærer i Fritznerbakken barnehage lærer om toleranse og demokrati.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

I Sarpsborg er alle barnehager, barneskoler og ungdomsskoler med i det nye prosjektet «Tett på - forebygging mot radikalisering». Tanken er at toleranse og demokratiforståelse skal motvirke ekstremisme og radikalisering.

En av barnehagene som skal være med i prosjektet, er Fritznerbakken barnehage. Der går det 80 barn fra alle verdenshjørner. Teamleder i barnehagen, Kjersti Haga Winsnes, sier det er mye som kan gjøres med forebygging av radikalisering i barnehagen.

– Vi kan jo begynne med det vi allerede er gode på her i barnehagen. Jeg synes det er viktig at ungene opplever å bli sett. At barnet blir oppdaget og føler at det betyr noe, sier hun.

Prosjektlederen Røhnbæk mener Sarpsborg er mer utsatt enn andre kommuner.

– De radikaliserte er fra Fredrikstad og Sarpsborg og har gått på videregående skoler i Sarpsborg kommune. Noen av dem har ikke kommet hjem, andre er der nede fremdeles, noen sitter i fengsel og noen er døde.

Les også:

Ønsker et godt, flerkulturelt fellesskap

Fredrikke

Fredrikke sier hun er opptatt av å passe på at alle har det bra.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Lille Fredrikke som går på barnehagen i Sarpsborg, sier det er viktig å inkludere alle.

– Det er bra. Vi har mange nye venner her og vi samarbeider.

– Hva skal man gjøre hvis noen er utenfor?

– Hjelpe dem, for da blir de ikke lei seg, kommer det kjapt til svar.

Prosjektet handler om demokratiforståelse og toleranse, og Winsnes sier at det ikke er noe problem å snakke med barnehagebarn om dette.

– Demokrati er jo så mangt. Det er å vente på tur og å la andre få lov til å uttale seg, det er ikke bare min tanke og vilje som skal komme frem, jeg må lytte til hva andre sier. Det trener vi ungene til i barnehagen.

– Vi håper å oppnå et godt, flerkulturelt fellesskap, sier hun.

Oversikt over mottakere

Kommune

prosjekt

sum

Agder - 30 kommuner

Tiltak knyttet til prosjekt: "Interkommunal rådgiver for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme"

1.300.000

Askim, Spydeberg, Hobøl, Eidsberg, Marker og Trøgstad

Forebygging av radikalisering i Indre Østfold

800.000

Bydel Alna, Oslo

INK-prosjektet

1.000.000

Bydel Gamle Oslo

Oppfølgingsteam for ungdom mellom 10 og 15 år for å forhindre marginalisering og radikalisering

500.000

Bydel Grünerløkka, Oslo

Kompetanse, koordinering og oppfølging

1.150.000

Bydelene i Groruddalen (Bjerke, Grorud, Stovner og Alna)

Mentoropplæring i Groruddalen

160.000

Fjell, Sund og Øygarden

Kraftsenter for inkludering i Fjell, Sund og Øygarden

500.000

Fredrikstad

Mentoroppfølging som forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

300.000

Inderøy

Forebygging av utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme i Inderøy

190.000

Porsgrunn

Flexid

150.000

Rømskog og Marker

Føre var i Marker og Rømskog

200.000

Sarpsborg

Tett på - forebygging mot radikalisering

800.000

Sarpsborg og Halden

Motløft - sammen på tvers

850.000

Stavanger, Rennesøy, Randaberg, Sola, Time og Sandnes

Risikovurdering og proaktivt arbeid mot forebygging av radikaliseringog voldelig ekstremisme

500.000

Trondheim

Inkludering, mestring og opplevelse av tilhørighet

1.000.000

Vestre Toten

Prosjekt tiltak mot ekstremisme

500.000

Østre Toten

Samarbeidsprosjekt mot radikalisering og voldelig ekstremisme

100.000

Kilde til tabellen: regjeringen.no

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Innbrudd i Fredrikstad

    Det har vært innbrud i en bolig på Kråkerøy i Fredrikstad i løpet av dagen, melder politiet. Gjerningspersonen har brutt opp et vindu, og stjålet sølvtøy, blant annet. Politiet er på stedet og utfører åstedsundersøkelse.

  • Verner Orkerødskogen

    Orkerødskogen naturreservat i Moss kommune er blant 25 nye skogområder som nå blir vernet av regjeringen. Områdene er viktige for et stort antall truede arter, da halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skog sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).