Hopp til innhold

De skal redde tigeren fra å dø ut

Det er kun 3000 tigere igjen på jordkloden. Nå setter verden sin lit til sju nordiske tigerunger.

Tre tigerunger i Nordens Ark

VIKTIGE: Moren til disse tre tigerungene kommer fra slettene i Russland og har gener som nå betegnes som det europeiske avlsprogrammets viktigste tilskudd.

Foto: Tom Svensson/Nordens Ark

– Situasjonen er bedrøvelig. Det går dårligere og dårligere med tigeren. Alle vet hvordan en tiger ser ut, men få vet at den er i ferd med å dø ut, sier Ewa Wikberg, zoologisk sjef for Nordens Ark.

– Mange vet ikke hvor ille det er med tigeren, den er i ferd med å forsvinne fra oss, sier biolog Helene Axelsen i Dyreparken i Kristiansand.

– Dør fortere enn de reddes

I hver sin park, milevis unna tigerens naturlige habitat, er de to damene travle med totalt sju nye tigerunger. Tre ble født i Nordens Ark i april, en drøy time fra norskegrensa. Fire ble født på selveste 17. mai i Kristiansand.

Sparta og ungene hennes i Nordens Ark

MOR: Sparta med tigerungene som ble født i Nordens Ark i april.

Foto: Tom Svensson/Nordens Ark

– Se så vakre de er og hvordan den flinke mammaen passer på dem, smiler Ewa Wikberg.

Det er lite som minner om en global krise i det idylliske, svenske landskapet ved Sotenkanalen.

Der er det pur glede fordi tigerhunnen «Sparta» har gitt et viktig bidrag til å redde etterslekten sin.

Tigerunge i Nordens Ark

FIRE KILO: Tigerungene i Nordens Ark veier bare fire kilo og må holdes under nøye oppsikt. Foreløpig har de ikke fått noen navn, men det er en hunn og to hanner.

Foto: Tom Svensson/Nordens Ark

Elever og nysgjerrige strømmer til Nordens Ark, parken som har spesialisert seg på truede dyrearter.

Interessen for de tre tigerungene er enorm, over 200.000 har fulgt dem via webcamera siden de ble født i april.

Dyreparken i Kristiansand og Nordens Ark er gjennom EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) med i et europeisk bevarings-program for sibirske tigere (EEP).

Her kan du se tigerungene i Nordens Ark direkte

Selv er de uvitende om hvor livsviktige de er. Tre underarter av tigeren er allerede utdødd, målet om å doble antall tigere innen 2022 har så langt ikke lykkes. Hver dag trues tigeren av røvere, krypskyttere, utbredt handel med tigerdeler, moderne jordbruk, konflikt mellom menneske og rovdyr og lite mat.

Vladimir Putin og sibirtiger

LEDET ARBEIDET: Vladimir Putin ledet møtet i 2010 der 13 land som fortsatt har tigere, møttes for å diskutere bevaring av tigerne.

Foto: Alexei Druzhinin / AP

– De dør fortere enn de reddes, forteller Wikberg.

Landene som fortsatt har tigere, samlet seg i 2010. De 13 landene bestemte seg for en målsetting om å doble tigerstammen innen 2022. De forpliktet seg også til å bekjempe tjuvjakt, bevare tigerens levevilkår og stoppe ulovlig handel med tigerdeler.

Men den negative trenden har ikke snudd, ei heller stagnert, forteller Wikberg.

– Vi har langt fra nådd det målet, sier hun.

Tigere Sparta

FORELDRE: Moren til de tre valpene kommer fra naturen og ikke en annen park. Det gjør hennes gener ekstra verdifulle.

Foto: Tom.Svensson/Nordens Ark

Hun betegner situasjonen for sibirtigeren som fortvilet. Det finnes fortsatt store områder tigeren kan leve i, i motsetning til mange andre truede dyr som har fått habitatene sine ødelagt, men omgivelsene setter en stopper.

– Vi må finne måter å beskytte områdene deres på. Det finnes fortsatt mat og de har en mulighet til å overleve og formere seg, forteller hun.

Betaler for vakthold i Russland

Nordens Ark er en av parkene som jobber todelt. De er med i det europeiske bevaringsprogrammet, men de jobber også i tigerens nærmiljø.

Ewa Wikberg

TODELT: Ewa Wikberg i Nordens Ark forteller at de jobber todelt med å bevare tigerne. De jobber ute i felt i Russland og med avl i dyreparken.

Foto: Anette Torjusen / NRK

De siste tre årene har de jobbet sammen med WWF for å beskytte nettopp sibirtigerens områder i Russland.

Sammen har de økt vaktholdet i nasjonalparken Anuyiski.

– I de nordligste ledene i Russland og Asia, jobbes det med å opprette nasjonalparker som skal gi tigeren beskyttelse. Det betyr at det er ansatt vakthold som skal stoppe jakt, ulovlig handel og krypskyttere.

Nordens Ark har frem til i år vært med på betale lønn for vakthold, kjøpe inn kjøretøy og sørget for varmestuer til dem som overvåker området.

Tigere i Russland, Anuyiske nasjonalpark

OPPDAGET: Kartet over viser hvor det fortsatt finnes tigere i Sibir. De mørkegrå feltene viser hvor det i dag gjøres bevarende tiltak. Nordens Ark samarbeider med WWF i Anuyiske nasjonalpark. Blant annet lønner de vakthold.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– De første tre årene her har handlet om å få en struktur for å få på plass et slikt arbeid. Fra 2015 er det Russland og WWF som deler regningen.

Nordens Ark har nå inngått et treårig arbeid som skal sikre passasjer mellom de ulike nasjonalparkene, slik at tigerne får større områder å bevege seg på. Det skal også etableres to nye beskyttede områder.

– Det blir også viktig å studere forekomsten av tigere de neste tre årene og se hvordan vi kan få urbefolkningen med på en redningsaksjon.

Tiger Nordens Ark

LEKNE: Tigerungene leker og koser seg i parken, helt uvitende om hvor viktige de er for å bevare etterslekten.

Foto: Tom.Svensson/Nordens Ark

Trener muskler med blodspor

– Her ser du ull. Det henger vi i toppen av et tre med blodspor, slik at tigeren skal bruke musklene sine på samme måte i naturen, forteller hun.

Lekene til tigeren

TRENING: Et eget rom er forbeholdt leker og utstyr som skal gi tigerne trening på lik måte som i det fri. Siden de ikke har lov til å jakte på levende dyr i parken, bruker man blodspor, ull og sekker for å stimulere jaktinstinktet.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Vi befinner oss i rommet hvor dyreparken oppbevarer alt fra leker til blod. Alt som skal gi tigeren naturlige levevilkår.

Her kan du se tigerungene i Kristiansand live

Sammen med Dyreparken i Kristiansand jobber Nordens Ark for å ta vare på genene som gjør tigeren rustet til å leve ute i naturen. Grunnmuren er det store inngjerdede området de bor i, innholdet er å tilfredsstille alle tigerens behov.

– Tigerens sanser skal i varetas, forklarer hun.

Ewa Wikberg

MAT: Forskere ved Nordens Ark overvåker kostholdet nøye og her viser Ewa Wikberg kjøleskapet med forskjellig mat.

De skal kunne trene alle muskelgrupper, de skal kunne klatre, vi skal stimulere sansene, de skal få jakte og de skal få utløp for sin naturlige oppførsel, sier hun videre.

De sju nye ungene sitter på livsviktige gener. De fire ungene i Kristiansand har en bestemor som er født i det fri. Det vil si at hun ikke er beslektet med noen av de andre tigrene i avlsprogrammet. Genene rangeres som de mest verdifulle i verden.

Helene Axelsen

ILLE: Helene Axelsen i Dyreparken i Kristiansand forteller at situasjonen til tigerne er forferdelig og at de trues på livet hver eneste dag.

Foto: Eva Kylland/Dyreparken

Biolog Helene Axelsen forteller at både moren «Boonya» og faren «Ulysses» har verdifulle gener.

Moren til pappa «Ulysses» ble funnet i det fri. Hun hadde satt fast foten i en felle og fått ødelagt benet. Hun ble heldigvis funnet av en skogvokter før hun ble tatt av en krypskytter, forteller Axelsen.

– Hun ble tatt til veterinær, men hun ble aldri helt frisk igjen. I stedet fikk hun være med i avlsprogrammet, som nå har gitt oss fire unger, sier hun.

Se Boonya og ungene hennes her

Fire tigere er født i Kristiansand Dyrepark.

Siden hun kommer rett fra naturen er de genene viktige.

– Det er det som gjør det så gøy, at vi får spille en viktig rolle i bevaringen av dyrene.

Viktige er også de tre ungene i Sverige. Der ble mamma «Sparta» funnet i Russland som unge. Moren hennes ble funnet drept sammen med en annen hunn. De var skutt og kjørt ihjel.

– Vi vil helst ikke ta inn tigere fra naturen, men noen ganger er det uunngåelig. «Sparta» ble tatt med til et senter i Moskva da hun ble funnet, men hun kunne ikke rehabiliteres. Da kom hun til oss, forteller Ewa Wikberg, som sier «Sparta» nå er den viktigste hunnen i det internasjonale programmet.

Tiger i Nordens Ark

IKKE KOSEDYR: Kun veterinærer er inne hos ungene, og de skal ha så lite menneskelig kontakt som mulig.

Foto: H.Magnusson

Alle tigrene er ført inn i en stambok. Via ulike datasystemer fører man slektskap og finner match som sikrer at genene overlever.

– Vi vil ha minst 90 genetiske diversiteter i 100 år før vi kan sende dem ut i naturen igjen. For oss er det viktig å bevare mest mulig av genene. Derfor er de nye ungene viktige i avlsprogrammet.

– Vær kritisk til hva du kjøper

– Hører du det? Det er hannen som hilser på Sparta. Det er en vennlig hilsen, forteller hun.

Inne i stenhytta kryper de tre ungene rundt. Først om 1,5 år skal de til andre parker for å sikre etterslekten.

Tiger i Nordens Ark

PASSER PÅ: Mamma Sparta passer på ungene, som hun skal ha hos seg i over ett år, før de sendes ut til videre til avl.

Foto: Tom Svensson/Nordens Ark

Det er allerede tatt DNA av de tre og de er rapportert inn til stamtavle-registeret. Nå er de fire kilo og nysgjerrige på livet.

Men hadde de overlevd i naturen?

– Til en viss grad. Selv om vi bevarer tigerens gener, lærer den først og fremst å jakte med moren sin. Og et rovdyr misser ni av ti ganger på byttet sitt. Her opplever de verken sult eller går syke, eller får jakttrening. Vi har både veterinær og sørger for nok mat. Men håpet er at tigere etterhvert skal settes ut i naturen igjen. Da ville det først og fremst vært snakk om å sette ut voksne individer, la dem reprodusere seg, for deretter å slippe ungene.

Is i varmen til tiger

IS I VARMEN: Isen som tigeren får inneholder for eksempel flere næringsstoffer, vitaminer, blod og en død kylling.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Både Axelsen og Wikberg mener vi hadde nådd veldig langt i bevaringen av tigeren hvis det ble slutt på handel av tigerdeler.

– Vi har også en viktig jobb å gjøre folk oppmerksomme på det som skjer. Det er utrolig trist at den er så truet, selv i 2015. Alle bør være ekstra påpasselige og kritiske til hva vi kjøper.

Se reportasje fra Dyreparken og de fire tigerungene her

17.mai ble en festdag av de sjeldne i Dyreparken i Kristiansand. For natt til nasjonaldagen ble fire sibirske tigerunger født.