Så ofte snakker de om hjemfylket

Halvparten av gangene Irene Johansen (Ap) ytrer seg om politikk, handler det om hjemfylket Østfold.

Østfoldbenken
Foto: NRK

– All politikk er lokal, så enten vi diskuterer veiutbygging, jernbane, skole eller eldreomsorg, så er det alltid en lokal sak man kan ta utgangspunkt i, sier Irene Johansen (Ap).

Irene Johansen

GIR SEG: Irene Johansen er ferdig på Stortinget. Hun er stolt over det hun har fått til på fylkets vegne.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

En kartlegging NRK har gjort sammen med de lokale Amedia-avisene av hva Østfold-benken har gjort de fire siste årene, viser at Irene Johansen er den stortingspolitikeren fra Østfold som hyppigst snakker om Østfold.

63 prosent av mediesakene hun er sitert i handler om lokale temaer, mens 44 prosent av spørsmålene og forslagene hun har kommet med i Stortinget har en lokal vri.

Enkelte andre politikere har vært betydelig mer synlige i mediene og i Stortinget, og noen har vært tilnærmet usynlige. Men når hun først får ordet, er det altså Johansen som oftest snakker om hjemfylket.

Frykter ikke sneversyn

På dette området tror Johansen det er en fordel å sitte i opposisjon slik hun har gjort de siste fire årene.

– I opposisjon kan du ta opp saker på en annen måte, kritisere regjeringen for ikke å ha nok ambisjoner, og på den måten få til endring, sier Johansen.

Ap-politikeren gir seg i rikspolitikken etter denne fireårsperioden, men en annen som snakker hyppig om Østfold, Stein Erik Lauvås, blir med videre.

Han er ikke bekymret for at Østfold-politikerne blir for sneversynte dersom de hele tiden snakker om hjemstedet i nasjonalforsamlingen.

– Veldig ofte er utfordringene fra Østfold også synlige andre steder. Man kan referere til Østfold og de utfordringene som er her, og så trekke det opp mot resten av landet. Derfor faller det ganske naturlig for meg å referere til Østfold, sier han.

Gammel tradisjon

Forskningsleder Hilmar Rommetvedt ved IRIS mener det kan være positivt både for den enkelte representanten og for partiet som helhet dersom en politiker lykkes med å markere seg med nasjonale spørsmål selv om de sitter på Stortinget.

Hilmar Rommetvedt

IKKE FEIL: Hilmar Rommetvedt er ikke bekymret for at politikerne på Stortinget glemmer det nasjonale ansvaret hvis de er raske til å trekke frem hjemfylket.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Han minner om at representantene er valgt inn lokalt, og at denne ordningen ble etablert lenge før de politiske partiene kom på banen.

– Det har gjennom tidene vært tilfeller der enkelte stortingsrepresentanter ikke har pleid valgkretsen sin godt nok, og dermed ikke blitt renominert. Derfor er det viktig også for politikerne å snakke om lokale saker, sier Rommetvedt.