Hopp til innhold

– Bak vindparkutbygging lurer en kjemperegning for kommunen

Aremark og Marker risikerer å bli sittende med en kjemperegning om staten overkjører lokale vedtak og sier ja til vindmølleparker i kommunene.

Vindmølle
Foto: Rainer Prang / NRK

I Sverige må vindkraftutbyggere stille med økonomisk garanti for fjerning og opprydding før utbyggingen starter. I Norge må utbyggerne først stille med en slik garanti etter 12 års drift. Før det er grunneier ansvarlig for det som kan bli en stor regning.

Den regningen kan fort ende hos kommunene, mener Ola Wergeland Krog i Forum for natur og friluftsliv Østfold.

– Hvis økonomien i firmaet begynner å gå dårlig før de må stille med oppryddingsgaranti, vil det firmaet gå konkurs, så vil grunneier gå konkurs, for han har i hvert fall ikke råd til å ta ned vindmøllene. Da står kommunen igjen med et kjempeproblem.

Vil kreve garanti

Marker og Aremark har begge sagt nei til vindparker, men Olje- og energidepartementet kan overstyre kommunestyrene og gi konsesjon likevel. Ordfører i Marker, Kjersti Nythe Nilsen, sier kommunen vil kreve opprydningsgaranti om staten gir konsesjon.

Kjersti Nythe Nilsen, ordfører Marker (Ap)

Ordfører i Marker, Kjersti Nythe Nilsen, vil kreve at vindkraftutbygger garanterer for opprydding

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Vi kommer til å stille strenge krav. Dette er et miljøspørsmål. Vi kan ikke bli sittende igjen med Svarte-Per

Men så lenge lovverket ikke krever økonomisk garanti før etter tolv år, tror ikke Wergeland Krog det blir lett for grensekommunen å stille særkrav.

– Om Marker kommune tror de kan forhandle frem en garanti fra dag én, vil jeg se på det som særdeles optimistisk.

Skal dekkes inn med skrapverdi

Ordfører Geir Aarbu i Aremark sier det i konsesjonssøknaden stod at riving og opprydding ville kunne dekkes av skrapverdien på møllene. Prisen på skrapstål ligger for øyeblikket på 900 kroner tonnet.

– Hvis garantien for pengene det koster å rive, frakte og rydde opp etter vindmøllene er verdien på skrapmetallet, tror jeg det er en veldig svak garanti, sier Wergeland Krog.