Hopp til innhold

Politisjefen: Etterslepet må og skal bli mindre i år

Politisjefen vil kutte etterslepet på saksbehandlingen med 20 prosent i år. Han må bare finne ut hvordan de stanser gjennomtrekken av politijurister først.

Steven Hasseldal
Foto: Kathrine Brønn / NRK

Restansen, eller tallet på saker politiet ikke har fått saksbehandlet ferdig, har økt også i år. Østfold politidistrikt har samlet alle politijurister under samme tak, for å få effektivisert arbeidet. Men det har ikke hjulpet.

– Deler av etterslepet skal bort i år, sier politisjefen i Østfold, Steven Hasseldal.

Han vil redusere tallet på restansesaker med 20 prosent.

– Det å snu den trenden er vår viktigste oppgave i 2015. Det skal vi få til. Vi må gjøre mange ting samtidig for å lykkes med dette, ett av tiltakene er å rekruttere og beholde juristene.

– Vi må se på alt: Patruljen ute, etterforskningen, påtale – her er det mange elementer som gjør at man i sum kommer raskere i mål.

Juristene slutter

Samtidig sliter politidistriktet med å beholde de politijuristene de har. Gjennomtrekken har vært stor, de med erfaring og rutiner på plass har ofte byttet jobb. I dag har nesten halvparten av de 39 juristene mindre enn ett års erfaring i jobben.

Vi må se på alt: Patruljen ute, etterforskningen, påtale - her er det mange elementer som gjør at man i sum kommer raskere i mål.

Steven Hasseldal, politmester Østfold politidistrikt

Statsadvokatene er bekymret. Deres årlige kartlegging viser en kraftig økning i saker som har 12 måneder eller lengre behandlingstid, skrev Fredriksstad Blad i dag. Tallet på slike restansesaker økte fra 386 høsten 2013 til 815 ett år senere.

– Det er bekymringsfullt når vi mister jurister etter et års tid. Det er da de begynner å bli produktive, og så forsvinner de.

Mye å gjøre på en gang

Politisjefen sier de må gjøre flere ting for å løse problemet.

– Noe av det enkleste er vi må bli konkurransedyktige på lønn i forhold til nabodistriktene. Det er vi i gang med. Vi må finne ut hvorfor folk slutter, ta sluttintervjuer med dem. Da kan vi gå inn og se på hva vi kan gjøre for å forbedre arbeidsvilkårene.

I dag går det på tilliten løs, mener Østfolds nye politisjef.

– Vi er bekymret for at antall gamle saker har økt de siste tre årene. Det gjør noe med tilliten til saksbehandlingen.

Hasseldal sier det er viktig for både fornærmede og siktede at sakene kommer raskt og sikkert gjennom systemet. Også, ikke minst, er det viktig når det gjelder vitnene, som husker stadig dårligere etter som tiden går.

Konsekvenser av kampen mot mafiakrim

I Østfold har politiet gjort et valg. Det har blitt satset tungt på å ta utfordringen som er spesiell for fylket; De tunge og komplekse sakene med organisert kriminalitet.

– Vi har mye kompleks kriminalitet. Vi har vært nødt til å opprette en spesialseksjon mot organisert kriminalitet. Vi har til enhver tid mellom 100 og 150 i varetekt, det er det få politidistrikter som har. Dette legger beslag på betydelige ressurser.

– Vi får skryt for arbeidet mot organisert kriminalitet, og vi har flinke folk som jobber med det. men det går ut over mengdesakene.

Ingen effekt av flytting enda

– Hvorfor har det ikke hjulpet å ha alle politijuristene samlet på ett sted?

– Vi ser at antall saker som har økt i 2014 er noe mindre enn året før. Men vi har vært i en omstilling i litt over et år. Det er krevende, det tar tid før man får satt nye rutiner og struktur. Det vil ta noe tid før effekten kommer ut.