Planlegger seks uker med buss for tog

For andre sommeren på rad kan pendlere mot Oslo slippe unna mye kaos ved å ta ferie når det er anleggsarbeid på linjene. Slik blir det også i somrene fremover.

Buss for tog

BUSS FOR TOG: Sommeren 2016 var det alternativ transport for mange reisende som følge av anleggsarbeid på toglinjene. Slik blir det også i år.

Foto: Audun Braastad 5021, Audun Braastad / NTB scanpix

Britt-Johanne Wang

FÆRRE REISENDE: Britt-Johanne Wang i Bane NOR tror ferien kan og bør brukes til byggearbeider på toglinjene også i fremtiden.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk/NRK

– Vi har blitt stadig bedre til å utnytte sommerukene til å få gjort arbeid, sier kommunikasjonsrådgiver Britt-Johanne Wang i Bane NOR til NRK.

I dag sendte de sammen med NSB en pressemelding der det beskrives hvordan arbeidene rundt Oslo S vil påvirke de reisende gjennom sommeren.

Blant annet vil strekningene mellom Oslo S og Ås og Oslo S og Mysen være stengt i seks uker fra uke 26. De reisende vil bli tilbudt buss- eller T-banetransport i stedet.

Ba folk ta ferie

Gina Scholz

INFORMERER: Gina Scholz i NSB er opptatt av at reisende er klar over at det blir annerledes å reise i sommer.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

De siste årene har Bane NOR (tidl. Jernbaneverket) i stadig økende grad brukt sommerukene til å utbedre toglinjene.

Sist sommer gikk NSB ut med en oppfordring til folk om å ta hjemmekontor eller legger ferien til periodene da anleggsarbeidene på toglinjene skapte mest problemer.

Ettersom anleggsperioden i år er så lang som seks uker, ønsker ikke NSB å gi en direkte oppfordring til folk om å legge ferien til disse ukene.

Når togene ikke går, oppfattes ofte situasjonen som kaotisk for de reisende. NSB forsøker å begrense problemene ved å informere tydelige. Derfor er kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz opptatt av at folk skal være klar over at det kan bli endringer som påvirker de reisende.

– Kundene må selv få velge hvordan de legger dette opp. Men det er viktig at de er klar over at det er mye arbeid i mange uker, og at det påvirker hvordan de reiser, sier Scholz i NSB.

Flere år fremover

Det er planlegging for innføringen av Follobanen til Oslo S, samt fornyelse av sporvekslere, som skal gjøres i sommer.

Grunnen til at anleggsarbeidene legges til sommeren, er at det er færre reisende enn ellers i året.

Mye tyder på at anleggsarbeider vil legges til sommerukene også i årene som kommer, og at pendlerne derfor med fordel kan styre ferien etter når Bane NOR skal gjøre anleggsarbeid.

– Dette prosjektet er ferdig i sommer, men Follobanen vil fortsette å bygge på Oslo S frem til 2021, sier Wang.