Passasjerrekord på Østfoldbanen

Nesten 900.000 personer har reist med Østfoldbanen så langt i år.

Tog

Sammenlignet med i fjor reiste 37 000 flere med Østfoldbanen mellom januar og august.

Foto: Rainer Prang / NRK

I årets åtte første måneder reiste 899.000 personer med NSB på Østfoldbanen. Terje Andersen er Strekningsleder for NSB på Østfoldbanen, og er godt fornøyd med tallene.

– Vi er glade for den økningen som har vært, sier han.

– Skyldes Ryanair

Den totale økningen var på 37.000 personer, eller 4 % økning fra året før.

– 50.000 passasjerer reiste til og fra Rygge i perioden. Mange av disse skyldes nok at Ryanair har etablert seg der, sier Andersen.

– Mange av de utenlandske flypassasjerene som lander på Rygge, er godt kjent med NSB sitt tilbud før de tar bakken. Gratis shuttelbuss mellom flyplassen og Rygge stasjon er blitt tatt godt i mot, fortsetter han.

Vanskelig start

I tillegg til økningen av reisende til Rygge, hadde også utenlandstrafikken en vekst. 101.000 passasjerer krysset grensen til Sverige ved Halden. Det er en økning på 1 %.

Årets første måneder bidro i liten grad til den trafikkveksten som har skjedd.

– Vi hadde dessverre en alt for lav punktlighet i vinter, og det påvirket også hvor mange som reiste med oss. Fra mars og utover har både punktligheten og trafikkveksten vært mye bedre, forteller strekningslederen.

– I år har vi satt inn flere personer på tining av togsett, noe vi håper vil bedre punktligheten til vinteren. Det er også avtalt med jernbaneverket at de vil ha mer mannskap til fjerning av is og snø ute i sporene.

Trafikken ellers i landet har gått ned med 1,2 %.