Hopp til innhold

Dødsulykken i Halden: På denne veien har over hundre kjøretøy kollidert på ti år

Ordfører krever firefeltsvei etter dødsulykken på Svinesundsveien. Men veien har ikke flere ulykker enn normalt, ifølge vegvesenet.

Oversikt over ulykker på Svinesundsveien.
Grafikk: NRK
Foto: NRK/NTB / NRK/NTB Scanpix

– Jeg synes det er veldig mange. Det er jo ti i året, sier ordfører Anne-Kari Holm (Sp) i Halden kommune.

Mandag frontkolliderte en buss og en personbil på Svinesundsveien, som er hovedfartsåren inn til Halden sentrum.

Espen Glomsrød (64) og hans datter Synne Glomsrød (32) omkom. Tre andre personer i familien ble fraktet til sykehus.

Trafikkulykke

En bussjåfør er siktet for uaktsomt drap etter ulykken på Svinesundsveien mandag. Sjåføren erkjenner ikke straffskyld.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Frontkollisjonen var den tredje møteulykken på tre uker på den trafikkerte veien.

Nå viser en oversikt NRK har hentet inn fra Statens vegvesen at 101 kjøretøy har vært involvert i kollisjoner på denne veien de siste ti årene – fordelt på 45 ulykker.

(Se detaljert oversikt over ulykkesstedene lenger ned i saken.)

Og det på en strekning som bare er 5,7 kilometer lang.

– Dette er nok den mest belastede veien vi har, sier ordfører Holm.

Halden-ordfører Anne-Kari Holm. I bakgrunnen er en kornåker. Bak åkeren kan man skimte Svinesundsveien, der to personer omkom i en trafikkulykke mandag 8. august.

Ordfører Anne-Kari Holm i Halden vil ha firefeltsvei fra E6 og inn til Halden sentrum. I bakgrunnen ligger dagens tofeltsvei.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Trafikkdata fra Statens vegvesen viser at det daglig passerer omtrent like mange biler på denne strekningen som på E6 over nye Svinesundsbrua, som er hovedfartsåren inn og ut av Norge.

– Lite sannsynlig å bli innblandet

I løpet av 10 år har 3 omkommet, 2 har blitt hardt skadd og i overkant av 60 mennesker har fått lettere skader.

Men ifølge avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen har ikke Svinesundsveien et unormalt høyt antall ulykker.

Beregninger de har foretatt viser at veien har en ulykkesfrekvens på 0,16 ulykker per millioner kjørte kilometer.

– Det betyr at det er forholdsvis lav sannsynlighet for å bli innblandet i en ulykke på denne strekningen. Forutsatt at man kjører etter forholdene og er oppmerksom i trafikken, sier han.

Nils Audun Karbø er avdelingsdirektør i Statens Vegvesen. Han er bekymret for den store økningen i MC-dødsfall.

Nils Karbø er avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

De fleste ulykkene skjedde dessuten i de fem første årene av tiårsperioden NRK har undersøkt. Av 101 biler kolliderte 69 av dem i perioden 2012–2016.

Gransker ulykken

Det er Statens vegvesen som har ansvar for vedlikehold og eventuell utbygging av Svinesundsveien. Det er satt i gang en gransking av mandagens ulykke. Karbø er derfor varsom med å uttale seg før den er ferdig.

– Ulykken blir undersøkt. Når vi finner ut av hva som har skjedd, kan vi vurdere tiltak, sier han.

På generelt grunnlag nevner han mulige tiltak som strekningsmåling, flere fartskontroller og forsterket midtoppmerking.

– Vi må presse på

Det er ikke godt nok for ordfører Holm i Halden. Hun krever at Svinesundsveien blir omgjort til firefeltsvei.

– Vi må presse på alt vi kan for en ny vei, og vise til ulykkene som har skjedd i sommer, sier hun.

Ulykkene fordeler seg på 81 personbiler, 8 motorsykler, 5 lastebiler, 4 varebiler, 3 busser og 1 ukjent.

Her er en detaljert oversikt:

Riksvei 204 er 5,7 kilometer. I løpet av de siste ti årene har 101 kjøretøyer kollidert her.

Helt i starten av strekningen ligger en avkjørsel til Halden fengsel. 12 biler og en motorsykkel har kollidert her.

På strekningen mot gatekjøkkenet ved Løkkebergkrysset har ti biler, en motorsykkel og en lastebil vært involvert i ulykker.

I Løkkebergkrysset har det vært flere ulykker. Det var like etter dette krysset at Espen Glomsrød (64) og Synne Glomsrød (32) omkom mandag da bilen de satt i kolliderte med en buss.

Til sammen åtte personbiler, en buss og en lastebil vært involvert i kollisjoner.

På vei inn til Sørlifeltet har tre personbiler, tre varebiler og en motorsykkel vært innblandet i kollisjoner.

På Sørlifeltet har det smelt mange ganger. Hele 14 personbiler, en lastebil, en moped og et ukjent kjøretøy har vært i en ulykke her.

På strekningen videre har åtte personbiler og en varebil vært del i en ulykke.

Knivsøtoppen er en smal passasje. Til sammen 12 personbiler og en lastebil har vært innblandet i kollisjoner her eller i området rundt.

Avkjørselen til Høgskolen i Østfold på Remmen er et problemkryss. Til sammen 13 personbiler, to busser, to motorsykler og en lastebil har kollidert her eller i like i nærheten.

To personbiler kolliderte et sted på Svinesundsveien i begynnelsen av 2022, men nøyaktig sted er ukjent. De er dermed ikke avmerket på kartet.

Halden kommune ba i 2017 om en firefeltsvei, men fikk nei fra Statens vegvesen. En ny henvendelse til fylket bar heller ikke frukter.

I 2018 skrev Halden Arbeiderblad at Statens vegvesen mente veien trengte bedre standard. Likevel ble ingenting gjort for å forbedre hovedfartsåren inn til Halden.

Men ordfører Anne-Kari Holm merker at ulykken har gjort noe med kjøremønsteret til haldensere denne uken.

– Farten pleier å være mye høyere når jeg kjører her. I dag lå den 20 km/t under det den pleier å være, sa hun dagen etter to personer omkom på den trafikkerte veien.