Hopp til innhold

Overskudd i Eidsberg

Eidsberg kommune gikk 30 millioner i pluss på driften i fjor av en samlet omsetning på 900 millioner kroner. Ifølge økonomisjef Ståle Rud skyldes overskuddet blant annet merinntekter på drøyt 8 millioner i skatt. Det mener han kommunen ikke uten videre kan regne med i år.