Statens vegvesen: Ny Oslofjord-forbindelse blir krevende

NHO mener vegvesenet går inn i arbeidet med bremser på de kreative hjulene.

Forslag til ny bro

Statens vegvesen ser på en mer effektiv krysning av Oslofjorden enn dagens ferger. Det kan bety større og raskere ferger, tunnel eller bro.

Foto: Nordwest3D

Prosjekter Anders Jordbakke mener at et nytt bru- eller tunnelprosjekt for Oslofjorden blir langt mer krevende enn tilsvarende prosjekter på Vestlandet.

Anders Jordbakke

Anders Jordbakke leder utredningen av en ny kryssing av Oslofjorden.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Han forteller at grunnforholdene gjør det svært utfordrende å bygge en ny forbindelse over fjorden.

– Det er veldig varierende dybdeforhold på tvers av fjorden. Den ser annerledes ut enn en vestlandsfjord, som er jevnere og på en måte mer forutsigbar, forklarer han til NRK.

Høydeforskjeller, leire og løsmasser

Statens vegvesen er i ferd med å utrede den mest effektive og miljøvennlige måten å komme seg over Oslofjorden på.

De vurderer tre alternativer: En gigantisk bro over fjorden, en tunnel under fjorden eller en forsterking av ferjetilbudet.

Jordbakke slår fast at Oslofjorden teknisk sett vil være mer krevende å krysse enn vestlandsfjordene. Det er både på grunn av leire og løsmasser, og høydeforskjeller på bunnen.

– Realismen tar oss etter hvert

Leder i NHO i Østfold, Espen Evensen, mener Statens vegvesen burde gå mer offensivt ut om en ny Oslofjord-forbindelse.

Espen Evensen, NHO

Espen Evensen, leder i NHO i Østfold.

Foto: NHO Østfold

Fokuser på mulighetene fremfor utfordringene, oppfordrer han.

– Jeg syns det er synd at man går inn i et utredningsarbeid med bremser på de kreative hjulene. Det er ikke sånn vi får til utvikling, sier Evensen til NRK.

– Noen vil vel kanskje bare si at de er realistiske?

– Ja, men realisme skal nok komme og ta oss etter hvert. Nå må vi først få opp de spenstige løsningene som viser hele mulighetsrommet, svarer han.

– Det må også være utgangspunktet for hvor mye dette her skal koste, hvor mye man skal engasjere seg, og hvor løsningene skal gå, fortsetter NHO-sjefen.