NRK Meny
Normal

Nytt krav om å granske Halden

Strid om en seks år lang reguleringssak og ugyldig kommestyrevedtak gjør igjen at Halden kommune er i søkelyset.

Kommunal Rapport om Halden kommune

Roger Johansen (bildet) har brukt seks år av livet sitt på en reguleringssak i Halden kommune.

Foto: Faksimile Kommunal Rapport

Nok en byggesak skaper strid i det politiske miljøet i Halden.

Opposisjonen er oppbrakt over kommunens behandling av grunneier Roger Johansen og hans planer for hytteutbygging på Mørvikodden
ved Svinesund.

Utbyggingssaken i Mørvika i Halden skal nå etter planen opp til behandling i teknisk utvalg for sjette gang, før den neste år kommer til kommunestyret for tredje gang, skriver Kommunal Rapport.

Les også:

- Rådmannen driver partipolitikk

- Gransk meg!

Krever ekstern ishallgransking

Plan endret 15 ganger

Planen for Mørvika-utbyggingen har vært omstridt fordi den involverer hyttebygging i strandsonen, i et område som er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen - men som ikke er regulert, skriver Kommunal Rapport.

Roger Johansens forslag til reguleringsplan for Mørvika-utbyggingen omfattet først 78 hytter, da saken startet i mai 2005. Antallet er nå nede i 33 og andre tiltak er tatt ut.

Etter pålegg fra kommunen har Johansen innhentet landskapsanalyse og trafikkanalyse fra profesjonelle konsulenter.

- Planen er revidert 15 ganger. Det skyldes at prosessen har vært lang, og at kommunen har skiftet saksbehandler to ganger. Ved hvert skifte har det kommet nye synspunkter og vurderinger. Noen ganger har vi omtrent måttet starte forfra, forteller reguleringsarkitekt Erlend Eng Kristiansen til Kommunal Rapport.

Les også:

Kommunestyret i Halden

Reguleringsplanen for Mørvikodden ble satt på sakskartet i kommunestyret (bildet) den 14. oktober i år uten sakspapirer.

Foto: TV Halden

- Grotesk saksbehandling

Opposisjonen i kommunestyret reagerer meget sterkt på saksbehandlingen, og beskylder kommunen for å trenere saken.

24. februar 2009 vedtok teknisk hovedutvalgs flertall (Ap og KrF) å legge reguleringsplanen ut på offentlig høring.

Mindretallet (Sp og Frp) protesterte, fordi de mente saken på langt nær var ferdig behandlet fra administrasjonens side.

I løpet av høringen kom det inn 34 uttalelser, inkludert innsigelser fra Fylkesmannen.

Medlem av teknisk hovedutvalg Kari Buer (Sp) kaller saksgangen grotesk.

- Det er så mye fram og tilbake i kulissene. Det må finnes et hensyn som ikke kan sies høyt. Det ser ut som trenering. Det skjer en klar forskjellsbehandling av private og kommunale reguleringsplaner, sier hun.

Fikk gebyr på 400 000 kroner

Samtidig Halden kommune sendte krav til Roager Johansen om 389.901
kroner i saksbehandlingsgebyr. Gebyret var i henhold til tariffen i Halden, basert på antall kvadratmeter.

Kommunen har egentlig frist på 12 uker fra planforslaget er mottatt til vedtak om offentlig ettersyn er fattet.

Overskrides saksbehandlingsfristen, skal gebyret ifølge plan- og bygningsloven reduseres med 10 prosent hver uke i ti uker.

Kommunen sier, ifølge Kommunal Rapport nå, at den vil vurdere redusert gebyr bare hvis Johansen sender søknad om det.

Uten sakspapirer

Ordfører Per Kristian Dahl (Ap) satte reguleringsplanen for Mørvikodden på sakskartet i kommunestyret 14. oktober i år.

Klagen fra Fylkesmannen ble ikke lagt fram. Heller ikke utbyggers klage lå ved saken, skriver Kommunal Rapport.

Det forelå verken saksframlegg eller innstilling i saken fra rådmann Per Egil Pedersen.

Plan- og bygningsloven slår fast at det skal være saksframlegg i saker som legges fram til behandling, uansett om det er for første eller annen gang.

Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser og konsekvenser blir vurdert.

– Det er svært uvanlig at saker behandles uten saksframlegg, sier ekspert på plan- og bygningslov, Jan Gudmund Aanerud i advokatfirmaet Hjort, til Kommunal Rapport.

Aanerud er medforfatter av boka «Plan- og bygningsloven med kommentarer», som ble utgitt i år.

Nils Sagstuen, Arbeiderpartiet

Nestleder Nils Sagstuen (Ap) i teknisk hovedutvalg benekter at det foregår en trenering av Mørvika-saken.

Foto: TV Halden

Avviser trenering

Nestleder Nils Sagstuen (Ap) i teknisk hovedutvalg har fremmet alle forslag i saken.

Han sier det er beklagelig at saken har tatt så lang tid, men avviser at den treneres.

- Vi har ikke noe ønske om det. Men saken må behandles i tråd med lover, regler og forslag, sier han.

I kommunestyret 14. oktober i år fremmet Sagstuen det han omtalte som et «utsettelsesforslag», på vegne av flertallet (Ap, SV og KrF).

Et utsettelsesforslag betyr at kommunestyret bare skal diskutere og votere over utsettelse eller ei, det er ikke lov å diskutere saksinnholdet.

Sagstuens forslag om utsettelse er et forslag om å sende saken tilbake til teknisk hovedutvalg, i påvente av nærmere avklaringer fra Fylkesmannen.

Ordfører og partikollega Per Kristian Dahl behandlet forslaget som et utsettelsesforslag, og åpnet ikke for debatt om saken, skriver Kommunal Rapport.

Jan Fridthjof Bernt

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt er svært kritisk til Halden kommunes saksbehandling. – Kommunen har et troverdighetsproblem, sier han.

Foto: Ketil Jordan / NRK

- Halden kommune må granskes

- Kommunen må gjennom en uavhengig gransking, mener en av Norges fremste eksperter på forvaltninmg og kommunal rett, jusprofessor Jan Fritjof Bernt.

Til Kommunal Rapport sier han at Halden kommune må sette ned et uavhengig utvalg for å granske - og for å sikre kommunens eget omdømme.

- Det er ikke nok at den administrative ledelse og de folkevalgte mener at de har opptrådt korrekt eller i beste mening.

Her må man sørge for en troverdig undersøkelse som enten gjør det mulig å rydde opp i en eventuell ukultur, eller som gjør det helt klart at man kan ha tillit til kommunens saksbehandling og avgjørelser, sier Bernt.

På Norges-toppen i klager

Knapt noen kommuner i Norge er klaget så ofte til Sivilombudsmannen som Halden.

Ombudsmannen har registrert hele 23 forskjellige henvendelser fra innbyggere i Halden bare siden 1. januar i fjor.

Med 500 klager til ombudsmannen årlig fra hele Norge betyr det at det mer enn ti ganger så mange henvendelser fra Halden, som fra fra en gjennomsnittskommune.

Mange av klagene inneholder sterk kritikk av kommunens håndtering av byggesaker.

Sivilombudsmann Arne Fliflet åpnet i Kommunal Rapport tidligere i høst for å granske kommunen, fordi han var bekymret over forholdene i Halden.

Til slutt valgte han ikke å granske selv, men anbefalte kommunen selv å foreta en uhildet gransking.

Med bakgrunn i Sivilombudsmannens bekymring foreslo opposisjonen i kommunestyret 2. september i år å iverksette en uavhengig gransking, opprette varslerkanal og holde omvalg til kontrollutvalget, som de ikke har tillit til.

Flertallet, Ap, SV og KrF, sa nei til forslagene.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Full fyr i hus

    Politiet melder på Twitter at det er full fyr i andre etasje på et bolighus i Skjeberg.