Nye undersøkelser av vikingfunn

I vår eller i sommer skal det gjøres nye undersøkelser av vikingskipet som er funnet på Gjellestad i Halden, skriver TV2.no. Det som trolig er det mest aktuelle, er å bruke såkalt kirurgisk arkeologi, der man går inn med instrumenter gjennom små kanaler og henter ut materialprøver fra funnene.

Funn av vikingskip i Halden
Foto: Lars Gustavsen/NIKU