Hopp til innhold

Historien om fjorten tog til Moss og Mysen

NSB Flirt
Foto: Camilla H. Wernersen

"Til kjøp av persontransport med tog foreslås
det bevilget 3 196,9 mill. kr. Dette vil gi et økt tilbud
på Sørlandsbanen, Trønderbanen, nye tog på
Østfoldbanen og opprettholde tilbudet på Kongsvingerbanen."

Samferdselsbudsjettet

Se der! Langt ute i samferdselsbudsjettet, på side 126, står det at pendlerne i Østfold får det bedre.

Foto: Skjermdump

Denne departementale formuleringen, gjemt bort på side 126 i et stort dokument, skapte først en viss forvirring i NSB i formiddag. Ingen kunne helt forklare oss i NRK hva det betydde.

Dette til tross for at formuleringen var å finne i en av dagens mest populære dokumenter, Prop. 1 S (2014–2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1300–1380
Inntektskapitler: 4300–4380, 5577, 5611, 5618, 5619, 5622 og 5624
Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. september 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg).

Med andre ord - samferdselskapitlet i statsbudsjettet som ble lagt fram onsdag klokka 10.

Er det noe det er interesse for i Norge, så er det bevilgninger til samferdsel.

Når statsbudsjettet kommer leter politikere, journalister og spesielt interesserte etter strekninger, traseer, fergekaier, fjelloverganger og konseptvalgutredinger. Vi ser etter broer, stamveier, rasteplasser, bypakker, bomstasjoner og heltrukne forbud mot forbipassering.

Her i Østfold leter vi selvsagt etter noe om Østfoldbanen. Og der på side 126 sto det svart på hvitt at det skulle komme nye tog til Østfoldbanen.

Men så var det altså bare det at ingen i NSB kunne forklare hva dette var for noe.

Klokka gikk. Det gjør den jo for alle.

Men for folk som jobber med nyheter på dager som dette går den ekstra fort. Eller ekstra sakte, avhengig av hva som passer oss minst.

Nærmere klokka 12 kom telefon fra statsbanene. De innrømte at de selv hadde klødd seg både en og to ganger i hodet før svaret sto klart for dem.

Dette var tog som allerede var kjøpt inn. De var til og med levert. Det som nå var nytt var at togene skulle disponeres på Østfoldbanen.

Flirt, skal de hete, de nye togene. De skal ikke være så varme på klamme sommerdager og de skal ha bedre sittekapasitet, som det heter på NSB-språk. Flere sitteplasser, heter det på pendlerspråket.

Fjorten av dem skal settes inn på både østre og vestre linje. Noen har allerede begynt å trafikkere lokalstrekningen til Moss, mens andre skal i gang til Mysen i slutten av neste år.

For mange blir dette en bedre pendlerhverdag, men det kan altså ta noe tid før togene begynner å gå.

I mellomtiden må vi lete etter dem på side 126 i tilrådingen fra Samferdselsdepartementet.

Flere nyheter fra NRK Østfold

Hjortelus på en hånd

Hjortelusa ble lurt av varmen i mai

Bil påkjørt av tog i Østfold

Tog har treft ein bil i Sarpsborg – ein omkommen